ENERIS prezentuje dobre praktyki społeczności lokalnych na rzecz środowiska

Dodano 12.04.2017
Doświadczenia prawie 4 tysięcy lokalnych aktywistów z całej Polski znalazły się w opublikowanej właśnie Białej Księdze Dobrych Praktyk ENERIS z zakresu ochrony środowiska. Publikacja zawiera opis „zielonych” projektów zrealizowanych w  2016 roku w ramach Programu Grantowego ENERIS. Wśród najlepszych eko-działań o lokalnym zasięgu znalazły się inicjatywy społeczności lokalnych z 13 polskich regionów. Właśnie trwa przyjmowanie zgłoszeń do II edycji programu.
Setki zasadzonych roślin, zlikwidowane dzikie wysypiska, posprzątane lasy, zbudowane budki dla ptaków i hotele dla owadów, wykłady i eksperymenty przeprowadzane wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych to tylko początek długiej listy eko-projektów, które w drugiej połowie ubiegłego roku zmieniały polskie dzielnice, osiedla, miasta oraz całe gminy. Opisane w opublikowanej właśnie przez ENERIS Białej Księdze Dobrych Praktyk stanowią przykłady aktywizacji społeczności lokalnych przynoszącej realne, mierzalne efekty. Ze zrealizowanymi projektami zetknęło się w ciągu zaledwie pół roku niemal 13 tysięcy osób, a w sposób bezpośredni brało w nich udział niemal 4 tysiące osób.
— Poprzez Program Grantowy chcemy pokazać społecznościom lokalnym, że ochrona środowiska to nie tylko obowiązek. O tym, że to także dobra zabawa i mnóstwo pożytecznej pracy świadczą działania zrealizowane w całej Polsce przez grantobiorców I edycji naszego programu. Ich doświadczenia mogą stanowić doskonałą inspirację dla wszystkich chcących zrobić coś dobrego dla środowiska w swojej miejscowości. Fundusze na takie działania są w zasięgu ręki – właśnie przyjmujemy zgłoszenia do II edycji Programu Grantowego
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji w ENERIS. Wszystkie z 13 zrealizowanych w 2016 roku eko-projektów zostały w całości sfinansowane ze środków Programu Grantowego ENERIS. Pomysły, na które przeznaczono łącznie 65 tysięcy złotych, stanowią przykłady najbardziej innowacyjnych i angażujących mieszkańców działań chroniących środowisko. Aby zdobyć na nie fundusze, ich autorzy musieli pokonać innych aktywistów ubiegających się o grant w danej lokalizacji - z całej Polski nadesłano ponad 100 pomysłów na działania przyczyniające się do tego, że osiedle/dzielnica/miejscowość/gmina będzie bardziej przyjazna środowisku. Odpowiedzią na duże zainteresowanie, z jakim spotkał się Program Grantowy jest trwająca właśnie jego druga edycja.

ENERIS po raz drugi rozdaje granty

Wszyscy, którzy mają pomysł na działania wspierające rozwój lokalnej fauny i flory, budowę zielonej infrastruktury czy zapobieganie negatywnym zjawiskom środowiskowym, mają jeszcze szansę na zdobycie funduszy na realizację eko-projektu w swojej okolicy. Termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji Programu Grantowego ENERIS upływa 30 kwietnia. Do tego czasu instytucje, organizacje społeczne o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne z 10 polskich regionów mają czas na opis swojego projektu i przesłanie go do ENERIS. Już na początku czerwca okaże się, na które z nadesłanych pomysłów ENERIS przekaże 10 grantów i jak w  tym roku ich realizacja zmieni Polskę. Biała Księga Dobrych Praktyk oraz wszystkie informacje na temat Programu Grantowego, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin i lista regionów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.