ENERIS Proeco uruchamia elektroniczne tablice informacyjne z danymi o emisji.

Dodano 06.10.2022

ENERIS Proeco przygotował dla mieszkańców Bydgoszczy elektroniczne tablice informacyjne z danymi o emisji pochodzącej z bydgoskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. Pierwsza z nich została właśnie uruchomiona.

ENERIS Proeco zarządza instalacją termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, która działa w Bydgoszczy bezawaryjnie od blisko 30 lat. Podczas licznych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami bydgoskich Rad Osiedli wielokrotnie pojawiał się postulat uruchomienia elektronicznej tablicy informacyjnej, pokazującej średniodobowe wartości emisyjne bydgoskiej instalacji a także prezentującej normy dopuszczone przepisami prawa. Odpowiedzią na te oczekiwania jest zainstalowana właśnie na ogrodzeniu bydgoskiej instalacji elektroniczna tablica informacyjna, a także druga tablica, przygotowana do uruchomienia na terenie Osiedla Kapuściska.

- „Zależy nam na tym, aby nasi sąsiedzi mieli stały dostęp do aktualnych informacji o pracy naszej instalacji, dlatego zwróciliśmy się z prośbą do Pana Grzegorza Dudzińskiego, Prezesa Zarządu RSM „Jedność”, o wskazanie miejsca znajdującego się w zasobach Spółdzielni, które pozwoli na montaż takiej tablicy na terenie Osiedla Kapuściska. Instalacja tablicy oraz wszelkie kwestie techniczne, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia tej propozycji, oczywiście bierzemy na siebie.” – powiedział Artur Wołowski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naczelny ENERIS Proeco.

Przypomnijmy, że od grudnia 2021 roku, pod adresem http://emisja.eneris.pl funkcjonuje już internetowy serwis prezentujący informacje o średniodobowych danych emisyjnych pochodzących z instalacji ENERIS Proeco, a także dane o produkcji ciepła. Nowe tablice informacyjne pozwolą na dostęp do tych informacji każdemu mieszkańcowi Bydgoszczy bez konieczności używania smartfonu czy komputera.