ENERIS Proeco uruchomił dostawę ekologicznego ciepła dla spółki Purinova

Dodano 26.01.2023

ENERIS Proeco uruchomił dostawę energii cieplnej do spółki Purinova działającej na terenach dawnych Bydgoskich Zakładów Chemicznych. To kolejny klient korzystający z ekologicznego ciepła produkowanego w bydgoskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.

Spółka Purinova zajmuje się produkcją polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych, które znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle budowlanym, chłodniczym czy motoryzacyjnym. Nowa inwestycja zrealizowana przez ENERIS Proeco pozwoli klientowi zdywersyfikować źródła energii i obniżyć koszty działalności firmy.

- Cieszymy się, że do grona naszych klientów dołączyła kolejna firma działająca na terenie bydgoskiego Parku Przemysłowego. Ciepło z odpadów przetwarzanych w naszej instalacji jest skutecznym remedium na problemy wynikające z kryzysu energetycznego i wysokich cen surowców kopalnych. Dziś naszą największą ambicją jest zapewnienie skutecznej dystrybucji ekologicznego ciepła dla wszystkich chętnych podmiotów działających na terenach dawnych Zakładów Chemicznych oraz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – powiedział Artur Wołowski, wiceprezes zarządu i dyrektor naczelny ENERIS Proeco.

- Strategicznym celem Purinova w duchu €misji zero 2050 r. jest dywersyfikacja źródeł dostarczanej energii. Przekształcanie odpadów niebezpiecznych w ekologiczne źródła odpowiada koncepcji circular economyrealizowanej przez spółkę – podkreślił Grzegorz Gaweł, prezes zarządu spółki Purinova.

W ramach umowy wybudowany został ciepłociąg o długości ok. 1,5 km łączący instalację ENERIS Proeco z zakładem Purinova, który dostarcza parę o temperaturze od 175 do 185 °C przy ciśnieniu roboczym od 0,9 do 1 Mpa, dzięki czemu dostawy zrównoważonej energii realizowane są całodobowo, przez 365 dni w roku.

Ekologiczna energia cieplna pozyskiwana z instalacji ENERIS Proeco pozwala firmom zlokalizowanym na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz dawnych Zakładów Chemicznych Zachem na realizację celów związanych z ochroną środowiska oraz zniwelowanie skutków podwyżek cen energii cieplnej.