ENERIS Surowce S.A. przejmuje udziały w Altvater Piła

Dodano 10.09.2021

ENERIS Surowce przejmuje, należące do Gminy Piła, udziały w spółce Altvater. Dzięki tej transakcji ENERIS stanie się jedynym właścicielem spółki.

Rada Miasta Piła wyraziła zgodę̨ na zbycie udziałów w spółce Altvater Piła Sp. z o.o. na rzecz firmy ENERIS Surowce S.A. Na mocy tej decyzji ENERIS Surowce S.A. stanie się wyłącznym właścicielem pilskiej firmy. - „Nabycie pełnego pakietu udziałów w Altvater wpisuje się w politykę ENERIS związaną z inwestycjami w sektorze recyklingu. Jest ważnym krokiem we współpracy z samorządem w ramach rozwoju idei Smart City, której pierwszym elementem jest podwyższenie odzysku surowców z recyklingu odpadów, a co za tym idzie konieczność realizacji nowych, znacznych nakładów inwestycyjnych. To także korzyść dla miasta, pozwalająca na pozyskanie dodatkowych środków na szereg działań poprawiających komfort życia mieszkańców Piły.” – powiedział Paweł Augustyn, prezes zarządu ENERIS Surowce S.A.

- „Przejęcie pełnej kontroli przez ENERIS, to szansa na rozwój pilskiego Altvatera, w którym zatrudnionych jest ponad 250 osób. Jednolity nadzór właścicielski to szybsze podejmowanie decyzji oraz inwestycje w nowatorskie, innowacyjne rozwiązania, które już wkrótce odczują mieszkańcy Piły.” – podkreślił Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.


Altvater Piła Sp. z o.o. jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile. Spółka istnieje od 1997 r. na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym 60% należy do ENERIS Surowce S.A, a pozostałe 40% do Gminy Piła. Firma obsługuje ponad 200 tys. mieszkańców z 28 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, a także szereg firm produkcyjnych.

Po realizacji transakcji ENERIS Surowce S.A. będzie jedynym właścicielem pilskiej spółki.