ENERIS - Solidarni z Ukrainą

Dodano 14.03.2022

ENERIS aktywnie włączył się w akcje pomocy dla uchodźców z Ukrainy. W lokalizacjach, w których realizujemy nasze operacje, współpracujemy z Samorządami i wspieramy finansowo i rzeczowo prowadzone przez nich programy pomocowe.

Pracownicy ENERIS już od pierwszych dni wojny aktywnie wspierają uchodźców. Do ośrodka w Bydgoszczy trafiło ponad 30 rodzin na potrzeby których zostało zebranych wewnętrznie kilkaset kilogramów ubrań, pościeli, żywności, środków czystości i zabawek dla dzieci. Do Iwano-Frankiwska trafiły agregaty prądotwórcze, a w Altvater Piła nasi pracownicy zebrali i przekazali leki i środki opatrunkowe, które trafiły do Ukrainy w ramach akcji #DajemyUkrainieEnergie realizowanej przez pilskich przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.

Spółki grupy ENERIS są również otwarte na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Udostępniliśmy wybrane ogłoszenia o pracę w wersji ukraińskiej i zgłosiliśmy zapotrzebowanie na pracowników w Urzędach Miast/Gmin oraz portalach z ofertami pracy. ENERIS deklaruje również pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz wykonania niezbędnych tłumaczeń dokumentów.

Grupa ENERIS uruchomiła także specjalny rachunek bankowy, na który zbierane są środki z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom:
Numer rachunku: 13 1240 1053 1111 0011 1193 1506
Tytuł przelewu: darowizna dla uchodźców z Ukrainy

Wiemy, że pomoc Ukrainie potrzebna będzie nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Dlatego ENERIS jest gotowy na stałe wsparcie.