ENERIS Surowce do 2020 roku będzie odbierać odpady z gminy Tomaszów Mazowiecki

Dodano 14.03.2017
Od 1 marca odpady segregowane, zmieszane oraz wielkogabarytowe z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki odbierają pracownicy lokalnego oddziału ENERIS Surowce. Spółka odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów od łącznie ponad 10 tysięcy mieszkańców. Usługa będzie realizowana przez ENERIS Surowce przez następne trzy lata.
Przetarg ogłoszony przez gminę Tomaszów Mazowiecki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w  okresie od 1 marca 2017 do 31 grudnia 2020 wygrał tomaszowski oddział ENERIS Surowce S.A. Przez najbliższe 46 miesiące  ENERIS będzie odpowiedzialny za odbiór odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Spółka jest już znana na terenie województwa łódzkiego, gdzie od lat współpracuje z  mieszkańcami w obszarze gospodarki odpadami.

Nowy operator na dotychczasowych zasadach

Odpady zmieszane, niepodlegające segregacji, mieszkańcy powinni umieszczać w  pojemnikach przekazanych przez pracowników ENERIS, natomiast na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania oraz szkło) są przeznaczone dostarczane każdorazowo worki. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulegnie zmianie – odpady zmieszane będą odbierane od mieszkańców co dwa tygodnie, odpady segregowane co 4 tygodnie, natomiast mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon będzie się odbywać raz w  roku. W terminach przewidzianych na zbiórkę selektywną pracownicy ENERIS odbiorą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady remontowe i budowlane będą odbierane w kontenerach, które mieszkańcy mogą odpłatnie zamawiać pod numerem telefonu 44 724 41 71. Harmonogram, zgodnie z którym realizowana jest na terenie gminy zbiórka odpadów zmieszanych, segregowanych oraz wielkogabarytowych dostępny jest na stronie www.grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow/lodzkie/ Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38.