ENERIS Surowce odbierze i zagospodaruje odpady z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki

Dodano 15.01.2016

Spółka ENERIS Surowce oddział w Krapkowicach wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości i terenów zarządzanych przez Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz na opróżnianie koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie gminy.

ENERIS Surowce będzie odbierać niesegregowane odpady komunalne z budynku Urzędu Gminy oraz z: siedzib Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlic wiejskich i środowiskowych oraz terenu boiska Orlik. W zakres umowy wchodzi również odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych oraz koszy ulicznych. Dodatkowo, krapkowicki oddział ENERIS Surowce podjął się likwidacji dzikich wysypisk śmieci, a więc wykonania prac porządkowych oraz zagospodarowania odpadów. Umowa trwa od 1 stycznia 2016 r. i została zawarta na 3 lata.