ENERIS Surowce przedłuża współpracę z gminą Lądek Zdrój

Dodano 14.07.2017
Przetarg na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Lądek Zdrój wygrał dotychczasowy operator – krapkowicki oddział ENERIS Surowce. Przez następne trzy lata spółka będzie odbierała odpady segregowane oraz zmieszane od ponad 8 tysięcy mieszkańców gminy.

Partner samorządu na lata

Do 30 czerwca 2020 r. odpady z gminy Lądek Zdrój będą odbierane przez krapkowicki oddział ENERIS Surowce, który odpowiada za gospodarkę komunalną w gminie od 3 lat. Od lipca pracownicy ENERIS będą odbierać bezpośrednio od mieszkańców również odpady biodegradowalne, które należy segregować do dostarczonych przez operatora pojemników. Zmianom nie ulegnie częstotliwość odbioru. Odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie będą odbierane ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych zgodnie z harmonogramami dostępnymi na stronie ENERIS Surowce: www.grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow/dolnoslaskie/. ENERIS Surowce w dalszym ciągu będzie prowadzić w Lądku Zdrój Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie dawnej kompostowni przy ulicy Kłodzkiej 63. Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opady budowlane, wielkogabarytowe, biodegradowalne. Punkt czynny jest w środy i piątki, w godzinach 10.00-18.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00-14.00.