ENERIS Surowce zbierze odpady w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego

Dodano 30.08.2016

Gorzowski oddział ENERIS Surowce S.A. będzie kontynuował odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminach Santok, Lubiszyn i Deszczno.

Wieloletni partner samorządów Związku MG-6

ENERIS Surowce wchodzi w skład konsorcjum, które wygrało kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Sektora 1 Związku Celowego Gmin MG-6. Gorzowski oddział spółki będzie obsługiwał do 30 września 2017 r. mieszkańców trzech gmin wiejskich: Santoka, Lubiszyna i Deszczna - łącznie ponad 24 tysięcy osób.
- Bardzo się cieszę, że będziemy kontynuować naszą dotychczasową współpracę na rzecz czystszego środowiska w tych gminach. Trwająca od lipca 2013 roku praca przynosi widoczne rezultaty, które mieszkańcy gmin dostrzegają w swoim otoczeniu. Nie byłoby to możliwe bez zaufania społeczności lokalnych i ich zaangażowania w działania ekologiczne, za co serdecznie dziękuję
– powiedział Ireneusz Strózik, Dyrektor Oddziału ENERIS Surowce S.A. w Gorzowie Wielkopolskim.

Zbiórka selektywna

ENERIS Surowce będzie zbierał odpady komunalne, co oznacza to, że mieszkańcy powinni  sortować je wrzucając do odpowiednich pojemników lub worków: odpady zmieszane (kolor czarny), tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony) odpady biodegradowalne (kolor brązowy). Pozostałe odpady, w tym wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane zgodnie z harmonogramami opublikowanymi na stronie www.grupa-eneris.pl. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38.