ENERIS Surowce zbierze odpady z sektora II Miasta Świdnica

Dodano 12.09.2016

ENERIS Surowce S.A., oddział w Krapkowicach, od 1 października bieżącego roku do 30 września 2019 roku będzie odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z sektora II Miasta Świdnica. Usługa odbioru odpadów dotyczy mieszkańców Świdnicy z osiedla Młodych, os. Zwierzynieckiego, os. Zawiszów oraz os. Piastów.

Partner samorządu na lata

Przetarg ogłoszony przez Gminę Świdnica na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w II sektorze Miasta Świdnica w okresie 1 października 2016 – 30 września 2019 wygrał ENERIS Surowce S.A. oddział w Krapkowicach. Spółka będzie przez trzy najbliższe lata odpowiedzialna za odbiór odpadów od mieszkańców osiedla Młodych, os. Zwierzynieckiego, os. Zawiszów, os. Piastów oraz od zlokalizowanych na terenie II sektora nieruchomości niezamieszkanych - łącznie od około 20 tysięcy osób.

Zbiórka selektywna

Poza odbiorem odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych, ENERIS Surowce będzie realizował na terenie sektora II Miasta Świdnica selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Mieszkańcy proszeni są o sortowanie odpadów do odpowiednich pojemników lub worków: odpady zmieszane (pojemnik czarny), tworzywa sztuczne (pojemnik/worek żółty), papier (pojemnik/worek niebieski), szkło (pojemnik/worek zielony), odpady biodegradowalne (worek brązowy). Harmonogram, zgodnie z którym będzie realizowana zbiórka odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego dostępny jest na stronie  www.grupa-eneris.pl.Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38.
- Wygrany przetarg cieszy tym bardziej, że usługę odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych będziemy realizować na terenie dobrze nam znanym, na którym współpracowaliśmy z mieszkańcami jeszcze przed wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami w 2013 roku. Szacujemy, że w ciągu trzech lat świadczenia usługi, odbierzemy od mieszkańców II sektora ponad 15 tysięcy ton odpadów zmieszanych oraz ponad 4 tysiące ton odpadów selektywnych
– mówi Grzegorz Zarański, dyrektor Oddziału ENERIS S.A. w Krapkowicach.