ENERIS zbuduje w Siemiatyczach nowoczesną elektrociepłownię na biomasę

Dodano 25.10.2017
W Siemiatyczach powstanie nowoczesna elektrociepłownia, spełniająca najwyższe standardy ekologiczne. Paliwem dla niej będą zrębki drzewne będące odpadem z produkcji leśnej. Nowa instalacja zastąpi wysłużone kotłownie zlokalizowane w zwartej zabudowie miejskiej. Czyste ciepło ogrzeje mieszkańców miasta w drugiej połowie 2019 r.

Czysto, ekologicznie i nowocześnie

Zaprojektowana przez ENERIS elektrociepłownia powstanie na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie komunalnej oczyszczalni ścieków. Zastosowanie nowoczesnej technologii i ekologicznego paliwa znacząco poprawi warunki życia mieszkańców Siemiatycz.
— Budowa elektrociepłowni zasilanej biomasą to kolejna proekologiczna inwestycja na terenie naszego Miasta. W latach wcześniejszych wybudowaliśmy biogazownię na terenie oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy kompleksową termomodernizacją kilku budynków użyteczności publicznej. W trakcie realizacji jest budowa małej elektrowni wodnej na jazie między zalewami oraz farma fotowoltaiczna na ujęciu wody. W każdym roku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. modernizuje sieć ciepłowniczą, a Miasto w przyszłym roku dofinansuje wymianę indywidualnych pieców węglowych oraz indywidualne instalacje solarne. Największą zaś korzyścią z budowy elektrociepłowni na biomasę upatrujemy w zmniejszeniu tzw. niskiej emisji szkodliwych gazów oraz pyłów emitowanych przez istniejące kotłownie węglowe. Wspomniany czynnik środowiskowy w połączeniu z zachowaniem stabilności cen ciepła oraz zwiększeniem dochodów podatkowych Miasta stawiają inwestycję jako mającą duży wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców naszego Miasta
— podkreślił Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz. Nowa, biomasowa elektrociepłownia w Siemiatyczach będzie zlokalizowana przy ul. Kościuszki na 2,5 ha działce sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków należącą do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Ciepło będzie dostarczane do odpowiednich punktów za pomocą nowoczesnych ciepłociągów, a energia elektryczna o napięciu 15 kV będzie przesyłana podziemnym kablem elektroenergetycznym.
— Uruchomienie nowoczesnej, działającej w kogeneracji elektrociepłowni oznacza wycofanie z użytkowania dotychczasowych, wysłużonych miejskich źródeł ciepła – zlokalizowanych w centrum Siemiatycz kotłowni węglowych i gazowych. Paliwo – zrębki drzewne, będzie pochodzić od lokalnych dostawców prowadzących produkcję leśną. Ważne, że zostanie zachowany zerowy bilans dwutlenku węgla –przyjmuje się bowiem, że emisja do atmosfery ze spalania biomasy leśnej jest równoważona przez naturalny proces fotosyntezy. Z racji usytuowania instalacji, pojazdy dowożące paliwo nie będą stanowić utrudnienia dla mieszkańców
powiedział Grzegorz Maj, Członek Zarządu ENERIS Siemiatycze.

Podstawowe parametry elektrociepłowni

Paliwo zrębki leśne
Roczne zapotrzebowanie na paliwo 77 tys. ton
Szczytowa moc cieplna 13 MW
Moc energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji 8,5 MW
Roczne dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej 56 000 GJ
Roczne dostawy energii elektrycznej do sieci energetycznej 60 000 MWh
 

Harmonogram

Należąca do Grupy ENERIS Spółka ENERIS Siemiatycze, odpowiedzialna za budowę i eksploatację elektrociepłowni biomasowej, skompletowała już większość koniecznych dokumentów i zezwoleń, w tym prawomocne pozwolenie na budowę. Obecnie trwa cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców Siemiatycz, na których przedstawiane są założenia inwestycji, jej wpływ na miasto oraz finalny wygląd instalacji, który ma łączyć technologiczną prostotę z elementami charakterystycznymi dla podlaskiej kultury i tradycji.
— Praca nad tak nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie projektem, jakim jest elektrociepłownia biomasowa w Siemiatyczach, wymaga szeregu skomplikowanych czynności, a także uzyskania dużej liczby zgód, pozwoleń i licencji. Na szczęście etap formalny jest już prawie za nami, a elektrociepłownia wyprodukuje pierwsze megawatogodziny i gigadżule już pod koniec roku 2019. Jestem przekonany, że mieszkańcy Siemiatycz szybko odczują poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie komfortu życia
powiedział Zdzisław Dalach, Manager Projektu ENERIS Siemiatycze.

Siemiatycki Klaster Energii

26 września br. został powołany Siemiatycki Klaster Energii, który daje szansę dla gruntownej modernizacji gospodarki cieplnej i energetycznej miasta. Przede wszystkim połączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i tańszego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez ENERIS Siemiatycze elektrociepłownia wytworzy w tzw. kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Nadwyżki ciepła mogą być skierowane do zakładów przemysłowych, również w celu wytwarzania chłodu. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów klastra (Miasta Siemiatycze, Gminy Dziadkowice, Gminy Mielnik, Powiatu Siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach) oraz lokalnych zakładów przemysłowych, przyszłych odbiorców. Obecnie w Polsce zawiązanych jest kilkadziesiąt klastrów energii, przy czym Siemiatycki Klaster Energii spełnia wszystkie wymagane kryteria w zakresie innowacyjności.

Inwestycje Grupy ENERIS

Budowa elektrociepłowni biomasowej w Siemiatyczach oraz przystąpienie do trzech klastrów energii (w Siemiatyczach, Gorzowie Wlkp. i Zgorzelcu) to kolejne w tym roku działania mające na celu rozwój Grupy ENERIS. Pod koniec września Grupa ENERIS nabyła pakiet kontrolny spółki MD-Proeco – posiadającej Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Już niebawem zakład przejdzie gruntowną modernizację. Wcześniej, w lipcu, Grupa powiększyła się o francuskie przedsiębiorstwo Recupyl zajmujące się recyklingiem baterii i akumulatorów. W sierpniu ENERIS zgłosił do UOKiK zamiar włączenia w swoje struktury trzech dużych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w zachodniej Polsce (ZUO Clean-City, ZUO International i Eko-Myśl). W Rudzie Śląskiej ENERIS prowadzi zaawansowane przygotowania do realizacji nowoczesnej elektrociepłowni ECO, w której odpady resztkowe oraz osady pościekowe będą w bezpieczny sposób przetwarzane na energię elektryczną i ciepło dla miasta.