Geopark zdobył grant dla Kielc

Dodano 21.06.2017
Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w Kielcach okazał się pomysł miejskiego Geoparku. Dzięki zdobytym funduszom na terenie parku powstanie ogródek skalny. Nowa atrakcja będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających Geopark już od października.
Zwycięski projekt kieleckiego parku edukacyjnego - „Geo-rabatka z kamienia i kwiatka” włączy w prace nad zagospodarowaniem terenu uczestników zajęć odbywających się w  Centrum Geoedukacji. Członkowie Klubu Miłośników Geologii - dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, będą mieli czynny udział w projektowaniu, budowaniu, a następnie utrzymaniu nowo powstałego ogródka. Do stworzenia „geo-rabatki” wykorzystane zostaną wyłącznie skały oraz roślinność charakterystyczne dla regionu świętokrzyskiego. Nad wykonaniem ogródka na każdym etapie prac czuwać będzie Ogród Botaniczny w Kielcach. Od października „geo-rabatka” będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających Centrum Geoedukacji. Co roku jest to około 40 tysięcy osób, w tym przede wszystkim uczniów z  województwa świętokrzyskiego. Ogródek skalny będzie pełnił funkcję pomocy dydaktycznej podczas zajęć o tematyce geologicznej oraz przyrodniczej. Co ważne, teren zostanie dostosowany do potrzeb osób niewidomych.
— Dzięki zagospodarowaniu terenu przy budynku Geoparku poszerzymy naszą ofertę edukacyjną kierowaną zarówno do kielczan jak i odwiedzających nas licznie turystów. Ogródek skalny powstanie głównie ze skał osadowych oraz roślinności kserotermicznej występujących naturalnie w naszym regionie. Będzie wsparciem i niewątpliwym wzbogaceniem realizowanych przez nas warsztatów edukacyjnych
— powiedziała Katarzyna Chłopek, koordynatorka zwycięskiego projektu.
— Jeszcze w czasie prac nad „geo-rabatką” stanie się ona miejscem praktycznych warsztatów na temat ekologii oraz lokalnej przyrody. Udostępnienie ogródka skalnego wszystkim odwiedzającym Geopark pozwoli na budowanie wrażliwości ekologicznej w  oparciu o świętokrzyską przyrodę wśród bardzo dużej grupy osób. Gratulujemy Geoparkowi Kielce zdobycia grantu i trzymamy kciuki za realizację projektu
— powiedział Daniel Krysztofiak, dyrektor ds. operacyjnych kieleckiego Zakładu ENERIS Surowce, fundatora grantu. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ds. ochrony środowiska ENERIS. Z ramienia Kielc w  obradach jury uczestniczył Adam Rogaliński, zastępca dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem w Urzędzie Miasta Kielce.
 — Warto podkreślić, że drobne działania w naszym otoczeniu związane z ochroną środowiska w sposób niezwykle skuteczny wspierają nasze codzienne pro ekologiczne działania, a jeśli są skierowane do grona młodych ludzi, tworzą pozytywne wzorce u przyszłych pokoleń
—  powiedział Adam Rogaliński, zastępca dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i  Zarządzania Środowiskiem w kieleckim Urzędzie Miasta. Wypowiedź Katarzyny Chłopek, podinspektor ds. geoturystyki w Geoparku Kielce, koordynatorki zwycięskiego projektu