Gmina Pruszcz Gdański z grantem na mini-elektrownię wodną

Dodano 14.06.2017
Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w Pruszczu Gdańskim okazał się pomysł Mediateki w Straszynie, filii Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej. Dzięki zdobytym funduszom ponad 1000 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy weźmie udział w projekcie promującym ekologiczne wytwarzanie prądu.
Mediateka w Straszynie, filia OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański we wrześniu oraz październiku za zdobyte fundusze zrealizuje na terenie gminy projekt „Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna”. W jego ramach uczniowie szkół podstawowych w Straszynie, Borkowie i Rotmance wezmą udział w zajęciach terenowych wzdłuż rzeki Raduni, poznając zasady działania elektrowni wodnych. Poza techniką ekologicznego wytwarzania prądu, uczniowie odkryją historię lokalną - w samym Straszynie znajdują się 3  elektrownie będące zabytkami techniki z pocz. XX w. Uzupełnieniem wycieczek i  wykładów będą zajęcia praktyczne – nagrywanie i montaż filmów, konkurs ekologiczny, a  także budowa modelu mini-elektrowni wodnej. Projekt zwieńczy planowany na koniec października EKOfestiwal dla uczniów oraz ich rodzin.
 — Pomysł na projekt grantowy zrodził się naturalnie w związku ze znajdującymi się w  okolicach rzeki Raduni starymi, w wielu przypadkach zabytkowymi, elektrowniami wodnymi. Naszym założeniem jest połączenie dwóch celów - podniesienie świadomości młodzieży szkolnej na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz promowanie lokalnej historii oraz walorów turystycznych naszego regionu wśród mieszkańców
— powiedziała Grażyna Goszczyńska z Mediateki w Straszynie, koordynatorka zwycięskiego projektu.
— Z radością wspieramy projekty, które budują świadomość ekologiczną mieszkańców. Gdy dzieje się to w oparciu o zasoby własne społeczności, takie jak lokalne atrakcje turystyczne, pozostaje takim inicjatywom tylko kibicować. Doskonałym przykładem takiego projektu jest nagrodzony przez nas wniosek „Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna”
— powiedział Dariusz Mikołajczyk, prezes Altvater Piła, fundatora grantu. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. W obradach jury z  ramienia gminy Pruszcz Gdański udział wzięła Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy.
— Granty to znakomita forma aktywizacji. Szczególnie cenne są te związane z budowaniem świadomości. Świat pędzi do przodu i często w tym pośpiechu zapominamy, żeby zadbać o  nasze otoczenie i środowisko. Dlatego jestem gorącym zwolennikiem edukowania dzieci poprzez realizację różnych projektów. Cieszę się, że do podmiotów wdrażających takie projekty należą firmy, z którymi współpracujemy np. firma ENERIS
— powiedziała Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Pruszcz Gdański.