Gmina Wałcz udostępnia szkołom Ścieżkę Edukacji Ekologicznej ENERIS

Dodano 07.12.2017
Ponad tysiąc uczniów z terenu gminy Wałcz skorzysta z nowego narzędzia dydaktycznego do nauki ochrony środowiska. Do końca grudnia Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS uzupełni edukację ekologiczną w 9 szkołach podstawowych i gimnazjach w regionie. Wystawa jest udostępniana w ramach współpracy Altvater Piła z Urzędem Gminy Wałcz.

Interaktywna edukacja ekologiczna ENERIS

Myśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło. Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS to 9 dwustronnych tablic. Od listopada uczniowie mogą się dzięki nim zapoznać z najważniejszymi informacjami dotyczącymi skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Poznają zasady sortowania odpadów, oszczędzania energii, a także odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Obecnie wystawa jest wystawiona w Szkole Podstawowej w Chwiramie. Do końca grudnia obejrzą ją uczniowie z 9 placówek oświatowych z terenu gminy. Żadna ze szkół nie ponosi kosztów związanych z ekspozycją Ścieżki Edukacji Ekologicznej.
— Wystawa jest ciekawym uzupełnieniem lekcji przyrody. Dzięki niej uczniowie mają możliwość sprawdzić stan swojej wiedzy, powtórzyć opracowane już w szkole tematy oraz poznać nieznane fakty na temat ochrony środowiska, na przykład te pokazujące, ile lat rozkładają się dane odpady. I co ważne, to wszystko jest przekazywane uczniom w ciekawej, niestandardowej formie, co tylko pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie
— powiedziała Kamila Stanisławska z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wałcz. Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS jest udostępniana każdej szkole na okres jednego tygodnia. Wystawa jest umieszczana w miejscach ogólnodostępnych, umożliwiających zapoznanie się z planszami nie tylko uczniom, ale także nauczycielom i rodzicom. Wałcz jest pierwszą gminą z terenu województwa zachodniopomorskiego, w której Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS została udostępniona szkołom. Do tej pory z wystawą zapoznali się uczniowie z Tomaszowa Mazowieckiego oraz lubuskich gmin. Odpowiedzią na potrzeby szkół w innych regionach Polski są stacjonarne wersje wystawy, zlokalizowane na terenie gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce oraz ZGOK w Balinie. Budowa stacjonarnej trasy dydaktycznej jest planowana w Pile, na terenie oddziału Altvater Piła. Zapytania dotyczące udostępniania wystawy należy przesyłać na adres: edukacja@grupa-eneris.pl.