Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, filia w Milinie po raz drugi zdobyła zielone fundusze dla regionu

Dodano 20.06.2017
Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w powiecie wrocławskim okazał się pomysł Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, filia w Milinie. Dzięki zdobytym funduszom w II półroczu br. mieszkańcy regionu wezmą udział w cyklu warsztatów i szkoleń promujących ochronę przyrody w skali mikro.
Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, filia w Milinie, tegoroczny laureat Programu Grantowego ENERIS, za zdobyte fundusze zainauguruje w lipcu szeroko zakrojony projekt pn. „Ochroniarze na kalendarze”. W jego ramach mieszkańcy z terenu gminy Mietków oraz ościennych od lipca do września będą mogli wziąć udział w cyklu warsztatów organizowanych w bibliotekach w Milinie i Domanicach. Motywem przewodnim różnorodnych spotkań, w tym kulinarnych, pszczelarskich oraz ogrodniczych będzie promocja odpowiedzialnych postaw wobec środowiska. Warsztaty zakończą pikniki w Milinie i Domanicach. Równolegle na terenie powiatu odbywać się będzie swoisty fotoreportaż, którego bohaterami będą lokalni „ochroniarze środowiska” – seniorzy, dzieci, dorośli, aktywiści, przedstawiciele samorządu – wszyscy ci, których postawa może być przykładem tego, jak w prosty sposób można chronić przyrodę. Wybrane zdjęcia od września do grudnia będą prezentowane w formie wystawy w szkołach, bibliotekach oraz urzędach, gdzie zapozna się z nimi kilka tysięcy osób. Fotografie zostaną również wydrukowane w formie kalendarza, dystrybuowanego od grudnia na terenie powiatu.
 — Przyznany grant cieszy nas tym bardziej, że jest to już nasze drugie zwycięstwo w Programie Grantowym ENERIS. Dzięki zdobytym funduszom mamy szansę kontynuować rozpoczętą w ubiegłym roku edukację ekologiczną mieszkańców naszego regionu. Poprzez projekt „Ochroniarze na kalendarze” chcemy pokazać, że każdy z nas może mieć wpływ na ochronę środowiska, szczególnie w skali mikro
— powiedziała Sylwia Machnik z  BP w Mietkowie, filii w Milinie, koordynatorka zwycięskiego projektu.
— Promowanie świadomości ekologicznej jest szczególnie ważne w miejscach takich jak gmina Mietków oraz okolice. Tereny te, wyróżniające się ogromnymi zasobami przyrodniczo-krajobrazowymi, wymagają od nas zwiększonego wysiłku na rzecz ich ochrony. Liczą się drobne gesty, takie jak codzienne segregowanie odpadów. Wierzę w to, że zwycięski projekt „Ochroniarze na kalendarze” przyczyni się do upowszechnienia tego typu myślenia
— powiedział Tomasz Bilski, dyrektor zarządzający ENERIS Ekologicznego Centrum Utylizacji (ENERIS ECU), fundatora grantu. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ds. ochrony środowiska ENERIS.