Gorzowianie segregują coraz lepiej, ale ciągle zadają pytania

Dodano 12.04.2018
W ciągu trzech miesięcy ENERIS Surowce odebrał od mieszkańców Gorzowa prawie 400 ton odpadów surowcowych, z czego 200 ton w marcu. To efekt wprowadzonego od stycznia nowego systemu sortowania na pięć frakcji. Gorzowianie segregują coraz lepiej, jednak wciąż wielu z nich ma pytania dotyczące zbiórki.
Rosnące tonaże zebranych surowców (40 w styczniu, 150 w lutym i 200 ton w marcu) oraz malejąca liczba zapytań kierowanych przez gorzowian do ENERIS Surowce wskazują, że system segregacji na 5 frakcji stopniowo przyjmuje się w mieście. Nie oznacza to jednak, że ze strony mieszkańców nie pojawiają się już pytania – wiele z nich w dalszym ciągu spływa do ENERIS Surowce za pośrednictwem formularza kontaktowego (www.grupa-eneris.pl/mg6). O co najczęściej pytają gorzowianie?

Altana jest za mała – kontenery stoją na zewnątrz i szpecą okolicę

W większości przypadków altany śmietnikowe na polskich osiedlach nie są dostosowane do pomieszczenia wszystkich 5 kontenerów wymaganych przez nowy system zbiórki. Budowane zazwyczaj wiele lat temu z myślą wyłącznie o zbiórce zmieszanych odpadów komunalnych, nie spełniają obecnych wymagań prawnych. Dostawienie kolejnych pojemników – w przypadku Gorzowa dwóch – do przepełnionych altan nie wszędzie jest możliwe, wskutek tego część pojemników stoi poza ich obrębem. Rozwiązaniem sytuacji jest przebudowanie altan i dostosowanie ich do obecnych wymagań związanych z nowym systemem zbiórki. Aby ułatwić zarządcom wyliczenie optymalnej wielkości altany oraz liczbę i wielkość potrzebnych pojemników, ENERIS wraz z biurem projektowym „A8 Architektura” opracował kalkulator altankowy. Podając liczbę mieszkańców, częstotliwość odbioru odpadów itp. uzyskujemy informacje na temat wymaganej liczby i wielkości pojemników oraz sugerowanej wielkości altany. Zarządcy zainteresowani otrzymaniem wyliczeń, proszeni są o kontakt pod adresem altana|grupa-eneris.pl| |altana|grupa-eneris.pl.

Dlaczego w mojej altance jest tak mało pojemników?

Decyzja co do liczby pojemników, które znajdują się w altankach należy do wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów. To zarządzający daną nieruchomością podają w deklaracji dokładne zapotrzebowanie na pojemniki – ich liczbę oraz rodzaj (kolor). Zgłoszone zapotrzebowanie powinno odpowiadać liczbie mieszkańców danego osiedla. Taka deklaracja jest przekazywana do Związku Celowego Gmin MG-6. ENERIS Surowce, jako operator systemu, realizuje zlecenia przekazane przez ZCG MG-6

Śmieci wysypują się z pojemników. Dlaczego odpady są odbierane tak rzadko?

Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów ZCG MG-6 określa na podstawie regulaminu i włącza ją do specyfikacji przetargowej. Na podstawie tych wytycznych operatorzy kalkulują koszty obsługi, a następnie odbierają odpady. Harmonogram zbiórek jest elementem kontraktu, który obowiązuje operatora. Odbiera on zatem odpady ściśle według wytycznych Związku.

Ja segreguję odpady, ale mój sąsiad nie. Czemu mam płacić za niego kary?

ENERIS Surowce odbierając odpady, na bieżąco kontroluje poprawność segregacji. W przypadku, gdy nasi pracownicy zauważą, że w worku bądź pojemniku znajduje się niewłaściwy rodzaj odpadu (np. do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na papier wrzucone są również opakowania plastikowe), dokumentują to zdjęciem, które następnie jest kierowane do ZCG MG-6. Konsekwencją może być nałożenie kary na mieszkańca (w przypadku nieruchomości jednorodzinnych) bądź zarządcę nieruchomości (osiedla). Na złej segregacji traci przede wszystkim środowisko – cała zawartość pojemnika, w którym umieszczono niewłaściwie posegregowane odpady trafia bowiem do odpadów zmieszanych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, niedbałość jednej osoby może przekreślić wysiłek wszystkich pozostałych mieszkańców. Zachęcamy do zwracania uwagi na etykiety umieszczone na pojemnikach, uważnego segregowania odpadów a także do promowania takich zachowań wśród sąsiadów. Wszelkie pytania na temat segregacji oraz zbiórki odpadów z terenu Gorzowa można kierować poprzez formularz kontaktowy www.grupa-enris.pl/mg6 bądź dzwoniąc na numer infolinii 0 801 00 38 38.