W Gorzowie giną pojemniki - mieszkańcu reaguj!

Dodano 18.03.2020
W tajemniczych okolicznościach z altan na odpady i sprzed posesji zaczęły znikać pojemniki na odpady ENERIS Surowce. Poinformowali o tym pracowników ZCG MG-6 i firmę komunalną sami mieszkańcy. ENERIS Surowce, na podstawie przedłużonej do końca marca umowy, prowadzi zbiórkę na odpady na dotychczasowych zasadach. Wymiana pojemników zaplanowana jest dopiero na kwiecień. Co zatem dzieje się z pojemnikami?
Od poniedziałku 16 marca do gorzowskiego biura ENERIS Surowce na ul. Podmiejskiej zaczęli dzwonić mieszkańcy Gorzowa z pytaniem o pojemniki. Jeden z mieszkańców II sektora (dzielnica Piaski) zgłosił, że do tej pory przy jego domu stały trzy pojemniki oznaczone naklejką ENERIS Surowce. Teraz stoją te same pojemniki, ale tylko dwa z nich mają naklejkę właściciela, trzeci ma już oznaczenie firmy, która od kwietnia ma odbierać odpady. Stąd pytanie mieszkańca czy odpady z tego trzeciego pojemnika zostaną odebrane? W ciągu kolejnych dwóch dni takich telefonów było znacznie więcej. Na podstawie szczegółowej listy inwentaryzacyjnej stworzonej przez gorzowski oddział ENERIS Surowce, zostały sprawdzone stany jakie powinny być w każdym wskazanym punkcie. Zgodnie z wiążącym ENERIS kontraktem, po przegranym przetargu firma jest zobligowana do zabrania pojemników, ale dopiero od 1 kwietnia i tak właśnie zostało to zaplanowane. Spółka ENERIS Surowce zdecydowała przekazać informacje o kradzieży policji. W tej chwili apeluje do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego o zgłaszanie miejsc, gdzie zauważyli zmiany w ilości pojemników oznaczonych naklejką ENERIS Surowce. Lista taka, wraz z pełnym wykazem inwentaryzacyjnym, trafia w ramach zawiadomienia na policję i do prokuratury. O zauważonych zmianach prosimy informować dzwoniąc pod numer telefonu: +48 95 733 56 00 lub e-mailowo pisząc na adres: gorzow@eneris.pl.