ZGOK Balin ogłasza wyniki konkursu grantowego!

Dodano 24.05.2023

Zakończył się etap oceny i wyboru projektów w programie grantowym "ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności", który wspiera inicjatywy lokalne mające na celu rozwój społeczności w regionie. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Celem Programu Grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” jest aktywizacja mieszkańców do wdrażania pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się następujące inicjatywy:

Gmina Chrzanów - projekt: „Wiata przy ul. Pszczelnej na Osiedlu Kąty w Chrzanowie”
Projekt zakłada budowę wiaty na Osiedlu Kąty w Chrzanowie, która będzie miejscem spotkań i integracji dla lokalnej społeczności. Wsparcie finansowe pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, sprzyjającej twórczemu odpoczynkowi będącej jednocześnie uzupełnieniem terenu rekreacyjnego na Osiedlu Kąty.

Miejska Biblioteka w Chrzanowie / oddział w Balinie - projekt „Złap oddech z biblioteką: łąka i ogród wertykalny”
Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej oraz ogrodu wertykalnego przy oddziale biblioteki w Balinie. Ta inicjatywa ma na celu promocję edukacji ekologicznej wśród mieszkańców oraz zachęcenie społeczności lokalnej do korzystania z przestrzeni zielonych, wspierając jednocześnie świadomość ekologiczną i kulturalną.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie – projekt „Odkrywamy przyrodnicze tajemnice Balina - gra terenowa”
Projekt ma na celu stworzenie gry terenowej, która zachęci uczniów i mieszkańców do odkrywania przyrodniczych piękności Balina. Dzięki innowacyjnej formie rozrywki, uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat lokalnej fauny, flory i krajobrazu, jednocześnie spędzając aktywnie czas na świeżym powietrzu.

UKS Akademia Piłkarska 21 - projekt "Dzień sportu z ENERIS"
Projekt "Dzień sportu z ENERIS" skupia się na organizacji turnieju piłkarskiego o puchar ENERIS, który promuje aktywny styl życia i sport wśród lokalnej społeczności. To wyjątkowe wydarzenie stworzy okazję do integracji i rywalizacji sportowej, a jednocześnie będzie promować zdrowy tryb życia.

"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z wysokiego poziomu zgłoszonych projektów i różnorodności tematycznej. Wybrane inicjatywy doskonale wpisują się w naszą wizję rozwoju społeczności lokalnej i są przykładem zaangażowania w tworzenie lepszego środowiska dla nas wszystkich. Gratuluję laureatom i mam nadzieję, że realizacja zwycięskich projektów przyczyni się zarówno do poprawienia lokalnej infrastruktury jak i jednoczesnego wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Balina i Chrzanowa. Cieszę się, że ZGOK może mieć w tym swój aktywny udział." – powiedział Michał Bogacki, członek zarządu ZGOK Balin.

W ramach dotychczas zrealizowanych grantów został zakupiony sprzęt komputerowy dla szkolnej pracowni, wybudowano boisko do koszykówki na os. Kąty, zrewitalizowano szlak rowerowy "Pętla Balińska", przygotowano ekologiczne projekty edukacyjne zrealizowane przez Bibliotekę oraz Szkołę Podstawową w Balinie, zorganizowano turniej piłkarski o puchar ENERIS rozgrywany na boisku lokalnego klubu piłkarskiego i zrealizowano wiele innych działań na rzecz mieszkańców Balina i Chrzanowa.