Najlepsze projekty w programie grantowym ZGOK Balin zostały wybrane!

Dodano 16.05.2022

Zakończył się etap oceny i wyboru projektów w programie grantowym "ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności". Zwycięskie pomysły zostaną sfinansowane i zrealizowane w 2022 roku.

Laureatami tegorocznej edycji programu grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” zostali:


Chrzanów:

Gmina Chrzanów - projekt: „Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Kąty w Chrzanowie”


Balin:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie – projekt "Zielona sala"

Miejska Biblioteka w Chrzanowie / oddział w Balinie - projekt „Ekologicznie z biblioteką”

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów - projekt "Rewitalizacja szlaku rowerowego Pętla Balińska"

UKS Akademia Piłkarska 21 - projekt "Dzień sportu z ENERIS", którego elementem będzie turniej piłkarski o puchar ENERIS

Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się tegoroczna edycja nasz program grantowy pokazuje, jak silna jest potrzeba lokalnych działań, które bez takiego wsparcia nie mogłyby zostać zrealizowane. Mam nadzieję, że realizacja zwycięskich projektów przyczyni się zarówno do poprawienia lokalnej infrastruktury jak i jednoczesnego wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Balina i Chrzanowa. Cieszę się, że ZGOK może mieć w tym swój aktywny udział” – powiedział Michał Bogacki, członek zarządu ZGOK Balin.

Celem Programu Grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” jest aktywizacja mieszkańców do wdrażania pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją. W ubiegłych latach, w ramach programu grantowego, zrealizowano m.in. zakup ławek rekreacyjnych, które stanęły w balińskim „Grzybku, przeprowadzono rewitalizację stawów na Osiedlu Kąty a także wyposażono pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Balinie.

ENERIS jako główny udziałowiec ZGOK w Balinie chętnie realizuje przedsięwzięcia, łączące w sobie działania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną oraz zdrowym trybem życia. Angażując się̨ w życie mieszkańców Chrzanowa, Balina i okolic firma realizuje działania zbieżne z filozofią marki ENERIS, którymi są czysta ziemia, woda i powietrze.