Grupa ENERIS odkupuje pakiet kontrolny Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy

Dodano 27.09.2017
ENERIS odkupuje od Chemoservis-Dwory S.A. (WSE: CHS) pakiet kontrolny MD-Proeco sp. z.o.o., spółki zarządzającej Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Nowy właściciel zapowiada modernizację obiektu oraz ścisłą współpracę instalacji z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy ENERIS.
Grupa ENERIS odkupuje od spółki Chemoservis-Dwory S.A. (WSE: CHS) całość będących w jej posiadaniu udziałów w MD-Proeco sp. z o.o. obejmując pakiet kontrolny w wysokości 64,11%, Grupa będzie odpowiadać za operacje działającej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON), w tym medycznych i przemysłowych. Jej moce przerobowe, wynikające z otrzymanych zezwoleń, wynoszą 8 tys. ton rocznie.
— Nowoczesny przemysł, nawet najbardziej zorientowany na ekologię i ochronę środowiska, zawsze będzie wytwarzał odpady niebezpieczne. Z tego powodu tak ważne jest zapewnienie optymalnego procesu ich przetwarzania i unieszkodliwiania
powiedziała Dorota Włoch, Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.
Dla MD-Proeco dołączenie do Grupy ENERIS oznacza pozyskanie silnego, stabilnego inwestora, który planuje modernizację instalacji, a także dostęp do ogólnopolskiej struktury ENERIS – największej polskiej prywatnej firmy ochrony środowiska. Natomiast dla ENERIS obecność MD-Proeco w Grupie oznacza możliwość oferowania naszym klientom nowych usług i całościowe podejście do zrównoważonej gospodarki odpadami dla bardzo szerokiej grupy odbiorców dodała Dorota Włoch.
Do ITPON w Bydgoszczy trafiają odpady niebezpieczne, takie jak farby i rozpuszczalniki organiczne, opakowania zawierające śladowe ilości szkodliwych substancji, osady. Przetwarzane termicznie są w niej również odpady medyczne, a także pochodzące z procesów produkcji przemysłowej. Kupiona przez Grupę ENERIS instalacja wytwarza ciepło i parę techniczną na potrzeby mieszczących się w okolicy zakładów przemysłowych.

Inwestycje Grupy ENERIS

Akwizycja pakietu kontrolnego MD-Proeco to kolejna w tym roku inwestycja Grupy ENERIS. W lipcu spółka zakupiła francuskie przedsiębiorstwo Recupyl zajmujące się odzyskiem i recyklingiem baterii i akumulatorów. W sierpniu spółka ogłosiła zgłoszenie do UOKiK zamiaru koncentracji, polegającego na włączeniu w struktury trzech dużych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Zachodniej Polsce (ZUO Clean-City, ZUO International i Eko-Myśl). Grupa ogłosiła również przystąpienie do Siemiatyckiego Klastra Energii oraz planuje kolejne inwestycje w obszarze zielonej energii.