Grupa ENERIS z recyklingiem baterii i akumulatorów

Dodano 18.07.2017
Grupa ENERIS objęła większościowy pakiet udziałów francuskiej spółki Recupyl i dzięki temu rozpocznie odzysk i recykling baterii oraz akumulatorów. Grupa obejmie kontrolę nad działem R&D oraz zakładami Recupyl we Francji i w Polsce, umacniając w ten sposób swoją rynkową pozycję i rozszerzając portfolio usług.

Recupyl w Grupie ENERIS

Grupa ENERIS objęła większościowy pakiet udziałów francuskiej spółki Recupyl, wnoszącej do firmy nowoczesne rozwiązania w obszarze odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów oraz funkcjonujące zakłady odzysku i recyklingu. Spółka Recupyl opracowała między innymi sposoby skutecznego oraz bezpiecznego dla środowiska recyklingu akumulatorów litowo-jonowych, które można obecnie spotkać w szerokim wachlarzu nowoczesnych zastosowań – od motoryzacji (e–mobility) i lotnictwa po przenośny sprzęt elektroniczny, w tym w telefonach komórkowych, tabletach czy laptopach.
— Nabycie 97% udziałów Recupyl to ważny i logiczny krok w rozwoju Grupy ENERIS. To dowód, że jako polski podmiot mamy możliwości operacyjne i finansowe, aby przejąć zagraniczną firmę oraz stosowane przez nią technologie oraz rozwiązania. W ten sposób przyczyniamy się zarówno do rozwoju polskiej gospodarki, jak i do wzrostu jej innowacyjności. Bardzo ważne są również aspekty ochrony środowiska oraz odzysku cennych surowców
powiedział Artur Dela, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ENERIS. Firma Recupyl posiada ośrodek badawczo-rozwojowy we Francji, a także zakłady przemysłowe w Grenoble oraz pakiet większościowy w Recupyl Polska, mieszącym się w Stanowicach koło Gorzowa Wielkopolskiego. Recupyl Polska to jeden z największych tego typu zakładów w Polsce, a jego możliwości przerobowe wynoszą 4 tys. ton akumulatorów i baterii, głównie przenośnych, rocznie. Powiązanie go z ogólnopolską strukturą Grupy ENERIS pozwoli na zwiększenie odzyskiwanego strumienia odpadów. Nowy właściciel przewiduje dalsze inwestycje w Recupyl w Polsce i we Francji, mające na celu rozwój usług oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności technologicznej spółki.

Odzysk baterii ważny dla środowiska i przemysłu

Wzrost zamożności Polaków oznacza zwiększenie sprzedaży drobnego sprzętu elektronicznego, który zasilany jest przez różnego rodzaju akumulatory i baterie. Coraz bardziej zaawansowane są również branże, dla których podstawą są nowoczesne i wydajne źródła energii elektrycznej. Rząd polski przewiduje, że za 2-3 lata w polskich miastach będzie powyżej tysiąca autobusów elektrycznych. Wzrośnie również liczba e-pojazdów osobowych oraz e-pojazdów wyspecjalizowanych – zasilanych przez akumulatory lub z napędem hybrydowym. To oznacza, że proporcjonalnie zwiększać się będzie konieczność ich odpowiedniego zagospodarowania, odzysku i recyklingu.
— Należy pamiętać, że w skład akumulatorów i baterii wchodzą zarówno substancje niebezpieczne, jak i bardzo cenne, a sam proces ich zagospodarowania musi przebiegać w określonych warunkach. To wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiednich technologii. Obecność spółki Recupyl i jej innowacyjnych technologii w strukturach Grupy ENERIS gwarantuje efektywność technologiczną, ekonomiczną oraz ekologiczną odzysku akumulatorów i baterii
— powiedziała Magdalena Markiewicz, Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A. Zgodnie z danymi GIOŚ w 2016 r. do obrotu na terytorium Polski wprowadzono ponad 131 tys. ton baterii i akumulatorów, w tym ponad 12,5 tys. ton baterii i akumulatorów przenośnych, 24 tys. ton baterii i akumulatorów przemysłowych oraz ponad 94,6 tys. ton baterii i akumulatorów samochodowych. Poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych wyniósł w Polsce w 2016 r. 39%, co oznacza wartość niższą o 6 pkt. proc. od wymaganego prawnie poziomu 45%.