Inicjatywy ENERIS docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dodano 31.03.2017
Sześć działań z zakresu zrównoważonego rozwoju Grupy ENERIS znalazło się w najnowszym raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016”, opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ENERIS jest jedyną ogólnopolską firmą ochrony środowiska, której praktyki znalazły się w tym zestawieniu.

ENERIS – odpowiedzialność wpisana w markę

Rok 2016 okazał się przełomowym dla firm społecznie odpowiedzialnych – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. O jedną czwartą wzrosła liczba firm, których dobre praktyki zostały opisane w publikacji. Wśród 180 przedsiębiorstw po raz kolejny znalazła się Grupa ENERIS, która tak jak w 2015 roku, została doceniona przez ekspertów odpowiedzialnego biznesu. W najnowszej edycji raportu FOB uwzględniono 6 dobrych praktyk Grupy ENERIS w 5 obszarach. Eksperci docenili nasze działania w obszarach: ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
— Jesteśmy przykładem firmy, która odpowiedzialność społeczną, rozumianą jako sposób zarządzania i podejście do realizacji naszych zobowiązań, ma w swoim DNA. Od początku funkcjonowania marki na rynku każdy obszar funkcjonowania firmy jest budowany w oparciu o wartości takie jak zaangażowanie, inicjatywa i odpowiedzialność. W każdym obszarze bierzemy pod uwagę warunki środowiskowe, oczekiwania społeczne, dobro pracowników. Taki sposób zarządzania sprawia, że co roku możemy zgłosić nie jedną, ale co najmniej kilka nowych dobrych praktyk wdrożonych w firmie
– powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy ENERIS.

Obszar odpowiedzialności: ład organizacyjny

W związku z planowaną inwestycją w Rudzie Śląskiej Grupa ENERIS podjęła szerokie konsultacje społeczne. Postanowiła dotrzeć z rzetelną informacją o budowie Ekologicznego Centrum Odzysku, czyli elektrociepłowni na odpady resztkowe i osady ściekowe, wytwarzającej ciepło, prąd i chłód. Konsultacje dodatkowo miały rozwijać dialog z mieszkańcami i budować relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej. Więcej na ten temat

Obszar odpowiedzialności: prawa człowieka

Osoby niewidome i niedowidzące często są wykluczone z segregowania odpadów. Program Grupy ENERIS „Segreguję – nie widzę przeszkód” to pierwszy w Europie projekt, który ma za zadanie systemowe ułatwienie osobom z niepełnosprawnością wzroku ochronę środowiska poprzez właściwe sortowanie odpadów. Służy do tego bezpłatny zestaw 6 naklejek, które mają: napisy w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, kontrastowe kolory dla osób słabowidzących oraz starszych, proste i wypukłe piktogramy dla osób z problemami w czytaniu oraz dzieci. Należy podkreślić, że w kategorii prawa człowieka w tym roku zgłoszono do raportu tylko 11 projektów. Więcej na ten temat

Obszar odpowiedzialności: praktyki z zakresu pracy

Akademia ENERIS została wdrożona w 2015 r. jako narzędzie pozwalające na edukację ważnej grupy pracowników: kierowców, ładowaczy i pracowników sortowni. Jej celem jest bezpośrednie dotarcie z najważniejszymi informacjami, niezbędnymi do realizacji obowiązków, między innymi z zakresu BHP, ochrony środowiska czy obsługi klientów. Dodatkowym benefitem szkoleń jest możliwość prowadzenia dialogu z pracownikami i poznania ich poglądów. Akademia to 4-godzinne, obowiązkowe, realizowane w godzinach pracy instruktaże prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych trenerów wewnętrznych. W 2016 roku Akademia składała się z 4 bloków: strategia firmy i jej inwestycje, bezpieczeństwo, ekojazda i zyski z niej płynące oraz współpraca z klientami i mieszkańcami. Więcej na ten temat

Obszar odpowiedzialności: środowisko

Autorskie przedstawienie ENERIS „Najlepszy prezent” powstało jako narzędzie wspólnej edukacji Grupy ENERIS i samorządów lokalnych. Widowisko uczy najmłodszych segregowania odpadów, troski o środowisko i odpowiedzialności za swoje działania. W 2016 roku partnerem akcji był Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” gmin Libiąż, Chrzanów i Trzebinia. Bohaterowie spektaklu wspólnie z widzami zgłębiają wiedzę na temat segregacji surowców. Grupa ENERIS bezpłatnie wypożycza placówkom oświatowym i kulturalnym dekoracje, rekwizyty, stroje, teksty piosenek i podkłady muzyczne, dzięki czemu profesjonaliści i amatorzy z lokalnych kółek teatralnych mogą wystawiać sztukę. Przedstawienie zostało również uznane za jedną z najbardziej znaczących inicjatyw edukacyjnych biznesu Więcej na ten temat 

Obszar odpowiedzialności: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zgodnie z realizowaną przez firmę Grupa ENERIS koncepcją edukacyjną Redukuj-Odzyskuj-Przetwarzaj, w 2016 roku przeprowadzona została pilotażowa edycja Programu Grantowego na realizację ekopomysłów. W ramach przedsięwzięcia przyznano 13 grantów w wysokości do 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych oraz 5 grantów do 3 tys. zł dla pracowników. Wśród laureatów znalazły się takie projekty, jak mobilne laboratorium energii odnawialnej, zajęcia szkolne na temat zanieczyszczenia światłem oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń i ochrony owadów zapylających. Obecnie (do 30 kwietnia) trwa nabór wniosków do II edycji Programu Grantowego ENERIS. Więcej na ten temat
Celem konkursu Eko-patrol ENERIS było zwiększenie świadomości wyzwań związanych z ochroną środowiska, budowanie postaw proekologicznych, zadbanie o najbliższą okolicę oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i recyklingu. Zespoły − składające się z uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów − podczas 2 miesięcy pod opieką nauczyciela lub innego dorosłego wykonywały zadania na rzecz ochrony środowiska. Najaktywniejsze grupy otrzymały od ENERIS nagrody, które zostały wręczone podczas uroczystości z udziałem partnerów konkursu – prezydentów Jaworzna i Tomaszowa Mazowieckiego. Więcej na ten temat

O raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. 30 marca w Warszawie ogłoszony został po raz 15. Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą (w roku ubiegłym swoje praktyki zgłosiło 137 firm). Nigdy wcześniej tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji. Rekordowa jest również reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw – 48 (w roku ubiegłym – 35; w raporcie za rok 2013 – 47), a także liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 (w roku ubiegłym – 811), stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. 461 to inicjatywy zgłoszone po raz pierwszy do raportu (w roku ubiegłym - 454), 419 z kolei było praktyk zgłoszonych po raz kolejny, ale realizowanych w 2016 roku (w roku ubiegłym - 359). Link do raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki": http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport2016-PDGL-popr.pdf