Inwestycje w ochronie środowiska czekają na stabilizację prawa

Dodano 02.02.2016

Branża ochrony środowiska oczekuje stabilizacji prawa, która pozwoli zaplanować i zrealizować konieczne inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów.

- Obecnie doszliśmy do paradoksalnej sytuacji, w której z jednej strony wymogi unijne nakładają na nas coraz wyższe poziomy odzysku i ograniczenia w składowaniu, a z drugiej strony prawo lokalne zrównało tych, którzy zainwestowali w nowoczesne rozwiązania zagospodarowania odpadów z podmiotami, które nie zrobiły nic aby dostosować się do minimalnych wymagań dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Wkrótce będziemy musieli uzyskiwać 50% poziom recyklingu, a więc inwestować w innowacyjne rozwiązania, które wymagają znacznych nakładów finansowych. W obecnej sytuacji trudno znaleźć zachętę do angażowania się w tego typu projekty dla poważnych inwestorów ponieważ trudno przewidzieć czy i kiedy prawo nałoży rozwiązania logiczne i spójne z punktu widzenia wymagań technicznych i środowiskowych. Do tego czasu wszyscy będziemy tracić: surowce będą marnotrawione, a środowisko będzie dalej zanieczyszczane. Jako jedna z większych firm działających w obszarze usług komunalnych i ochrony środowiska chcielibyśmy wspierać tworzenie najlepszych rozwiązań legislacyjnych, korzystnych technicznie, ekonomicznie i ekologicznie - powiedziała Magdalena Markiewicz, członek zarządu ENERIS Surowce S.A.
Więcej na ten temat: Przedsiębiorców niepokoi brak wymagań ws. przetwarzania odpadów (Rzeczpospolita)