Jaworznickie instytucje wspierają segregowanie odpadów przez osoby niewidome i słabowidzące

Dodano 02.03.2017
Pojemniki na odpady na terenie jaworznickiego Ratusza, Biblioteki Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostały oznaczone naklejkami w alfabecie Braille’a. To działanie wynikające z zaangażowania Miasta w zainicjowany przez ENERIS program „Segreguję - nie widzę przeszkód”. Ma o na celu usuwanie barier w  segregowaniu odpadów wśród niewidomych i  słabowidzących. Ogólnopolska inauguracja programu miała miejsce w grudniu w Jaworznie.

Jaworzno – pierwsze w Polsce, pierwsze w Europie!

Od połowy lutego mieszkańcy Jaworzna z  niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać z  ułatwień w segregowaniu odpadów w przestrzeni miejskiej. Dzięki specjalnemu oznaczeniu pojemników na odpady, które zostało wprowadzone na terenie Urzędu Miejskiego, Biblioteki Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, osoby niewidome i słabowidzące mogą w  pełni samodzielnie odróżnić pojemniki na różne frakcje odpadów. Inicjatywa jest częścią programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”. To autorski projekt ENERIS, firmy odbierającej i  zagospodarowującej odpady, będącej udziałowcem MPO w Jaworznie.
- Najbardziej efektywnym sposobem segregowania odpadów jest sortowanie ich u źródła, to jest przez mieszkańców. Naszym celem jest jednak nie tylko promowanie segregowania, ale także zniesienie barier, które wciąż istnieją w tym obszarze wśród dużej części naszego społeczeństwa – osób niewidomych i  słabowidzących.
– powiedział Michał Bogacki, Dyrektor ds. Operacyjnych w MPO w Jaworznie.  Poza napisami w alfabecie Braille’a, rodzaj odpadów na naklejkach określają jednoznacznie proste piktogramy oraz kontrastowe kolory. Dzięki takiemu wykonaniu, oznaczenia są w  pełni czytelne nie tylko dla osób niewidomych i niedowidzących, ale również dla osób starszych oraz nieumiejących jeszcze czytać dzieci.
- Za duże usprawnienie codziennego życia osób niewidomych i niedowidzących uważam popularyzowanie alfabetu Braille’a i stosowania wersji kontrastowej – tym razem na naklejkach, które zostały umieszczone na pojemnikach do segregacji odpadów. Dobrze, że zarówno nasi mieszkańcy, jak też instytucje i spółki miejskie będą miały możliwość samodzielnego dbania o ekologię.
– mówi zastępca prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek. Jaworzno było pierwszym polskim miastem, w którym ogłoszono program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Jest to pierwszy w Europie projekt wspierający samodzielność osób niewidomych i niedowidzących w obszarze segregowania odpadów poprzez wprowadzenie oznaczeń na pojemnikach. W jego grudniowej inauguracji uczestniczyli przedstawiciele jaworznickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, jednego z patronów projektu.

Przyłącz się do programu i oznacz naklejką swój pojemnik!

Każda osoba, która chce oznaczyć naklejką pojemnik na odpady w swojej okolicy, otrzyma ją zupełnie bezpłatnie. Wystarczy zgłosić się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS, pisząc na adres mailowy ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Pod wskazany adres zostanie wysłany zestaw sześciu naklejek przeznaczonych do oznaczenia pojemników z różnymi rodzajami odpadów (bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie, zmieszane). Hasło „Segreguję – nie widzę przeszkód” z każdym dniem zyskuje na rozpoznawalności, a  kryjąca się za nim idea zniesienia barier w segregowaniu odpadów wśród osób niepełnosprawnych zdobywa kolejnych zwolenników. Pojemniki oznaczone naklejką w  czarno-żółtym kolorze znajdują się już w wielu miejscach Polski. Miasta, w  których można je spotkać, są na bieżąco dodawane na stronie grupa-eneris.pl/naklejki