W Jaworznie MPO zlikwidowało wysypiska - zebrano ponad 100 ton odpadów

Dodano 19.12.2017
Pracownicy MPO z Jaworzna zlikwidowali 29 dzikich wysypisk. Łącznie z terenu całej gminy zebrano ponad 100 ton nielegalnie składowanych odpadów. Ich przeważającą większość stanowiły pozostałości po budowie i remontach. Prace były prowadzone od końca października.
Ponad 100 ton odpadów zebranych z miejsc ich nielegalnego składowania to wynik siedmiu tygodni pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Zanieczyszczenia zalegały przede wszystkim na terenach zielonych - w parkach i lasach zlokalizowanych na terenie całej gminy. Łącznie zlikwidowano 29 dzikich wysypisk. Zdecydowaną większość ze składowanych na nich nielegalnie zanieczyszczeń – ponad 100 ton - stanowiły odpady pobudowlane i remontowe. Na pozostały tonaż złożyły się kamienie. Zebrane odpady zostały przekazane przez MPO do odzysku bądź unieszkodliwienia, czyli tam, gdzie powinny trafić pierwotnie. Na uprzątniętych terenach ustawione zostały tablice informacyjne „Zakaz wysypywania śmieci i gruzu”. Jak wynika z najnowszego raportu GUS, w całej Polsce w ubiegłym roku zlikwidowanych zostało ponad 15 tysięcy dzikich wysypisk, z czego 87% w miastach. Podczas ich likwidacji zebrano ponad 50 tysięcy ton odpadów. Pod względem liczby dzikich składowisk wciąż do najbardziej zanieczyszczonych należą śląskie miasta. Każde dzikie składowisko odpadów to realne zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa, dlatego mieszkaniec, który napotka takie miejsce, powinien zgłosić je Straży Miejskiej pod numerem 986 lub na Policji – 997.