Kielce jako pierwsze miasto przechodzi na interwencyjną zbiórkę odpadów

Dodano 19.03.2020
Od czwartku 19 marca wchodzi w życie interwencyjny model odbioru odpadów od mieszkańców Kielc. Zbiórka będzie odbywała się tylko w nocy, odbierane będą przede wszystkim odpady zmieszane i bio, zawieszone zostają niektóre usługi, zmianie ulegają harmonogramy.

Specjalne procedury na czas pandemii

Nadzwyczajny charakter zaistniałej sytuacji wymaga specjalnych działań. Zachowanie ciągłości odbioru odpadów w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego kraju jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania miast. Dlatego w trosce o zapewnienie ochrony zdrowia pracowników, bez których taka zbiórka nie będzie mogła się odbywać, w ENERIS Surowce w Kielcach wprowadzono szereg zmian w sposobie realizacji usługi. Przede wszystkim od czwartku 19 marca odbiór odpadów będzie realizowany wyłącznie w godzinach 20.00-6.00. W ten sposób ograniczony zostanie do minimum kontakt pracowników komunalnych z osobami postronnymi.
W pierwszej kolejności będziemy zbierać odpady zmieszane i bioodpady. Wspólnie z Urzędem Miasta Kielce zdecydowaliśmy, że tylko część pracowników będzie czynnie pracowała. Dlaczego? To specjalna procedura chroniąca ciągłość pracy – w przypadku zakażenia się pracowników z jednej zmiany możliwe będzie powołanie do pracy pracowników bezpiecznie czekających w domach, a przez to zachowanie ciągłości odbiorów.
- tłumaczy Andrzej Dziewanowski, dyrektor ENERIS Surowce w Kielcach. Odbiór odpadów w ramach zbiórki selektywnej (papier, plastik, szkło) będzie realizowany w drugiej kolejności, również w oparciu o częściowo zmienione harmonogramy. Do odwołania zostają wstrzymane dodatkowe usługi tj. mycie pojemników czy wymiana pojemników. Zawieszone zostają także wszelkie akcje edukacyjne, a Biuro Obsługi Klienta obsługuje interesantów wyłącznie drogą mailową i telefonicznie. Szczegóły realizacji innych usług należy sprawdzać w kieleckim magistracie. 

Nowe terminy zbiórki odpadów

Daleko idące zmiany w sposobie realizacji usługi pociągają za sobą możliwość modyfikacji w terminach odbiorów odpadów. W harmonogramie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady bio i zmieszane komunalne będą odbierane w obecnym terminie dla odpadów zmieszanych. Jeśli chodzi o odpady segregowane, czyli plastik, metal i papier, będą one odbierane w obecnym terminie wyznaczonym dla worków żółtych. Odpady ze szkła opakowaniowego (worek zielony) będą odbierane wyłącznie w razie dysponowania wolnymi zasobami po stronie Wykonawcy. Jednak nie rzadziej niż raz na 8 tygodni. Nowe harmonogramy od czwartku 19 marca dostępne będą na stronie Urzędu Miasta i www.eneris.pl. Co ważne, harmonogramy będą co tydzień aktualizowane, dlatego zainteresowani datami odbioru powinni śledzić zmiany w każdy piątek. Kielce są pierwszym miastem w Polsce, które w sposób bardzo odpowiedzialny i przewidujący wdraża specjalne procedury związane z odbiorem odpadów. Skutki zaprzestania ciągłości odbioru odpadów trudno byłoby nawet w tej chwili oszacować.
Zdajemy sobie sprawę, że odbieranie odpadów w godzinach nocnych może być uciążliwe. Musimy się też liczyć z tym, że odpady takie jak papier czy plastik będą musiały być deponowane dłużej. Mamy jednak do czynienia z wyjątkową sytuacją i myślę, że w sposób szczególny należy docenić pracę pracowników komunalnych, kierowców i ładowaczy. Dlatego poprzez takie zmiany chcemy chronić zdrowie mieszkańców, a tym samym i warunki higieny na ulicach. Liczymy na zrozumienie i wsparcie.
- mówi Agata Binkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Poprawna zbiórka selektywna wciąż ważna

Choć zbiórka odpadów będzie realizowana w trybie interwencyjnym, nie zwalnia to mieszkańców z segregowania odpadów. Co więcej, jak podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor komunikacji w ENERIS, w chwili obecnej prowadzenie poprawnej segregacji odpadów może być nawet ważniejsze:
W najbliższym czasie odbierane będą przede wszystkim odpady zmieszane i bio. Papier, plastik i szkło będą musiały poczekać na swoją kolej w pojemnikach pod blokami i przy domach. I właśnie dlatego ważne, by surowce wrzucane do zbiórki selektywnej były czyste, w ten sposób unikniemy namnażania się bakterii, pleśni, brzydkich zapachów. Dlatego pamiętajmy, by wyrzucać opakowania szklane i plastikowe opróżnione. Papier wrzucany do pojemnika niebieskiego powinien być czysty co wyklucza np.: papier po kanapkach, pudełka po pizzy czy papier po wędlinach. Zmniejszajmy objętość odpadów: zgniatajmy butelki i pudełka papierowe, wkładajmy opakowania po np.: śmietanie, jedno w drugie, kompostujmy odpady bio. W związku z tym, że nie będzie realizowany odbiór odpadów gabarytowych, nie wynośmy ich teraz do altan, poczekajmy z tym na czas, kiedy minie zagrożenie epidemiologiczne, a zbiórka odpadów powróci do poprzedniego stanu.
Aktualne informacje na temat zmienionych zasad zbiórki odpadów można znaleźć na stronach: um.kielce.pl i eneris.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta ENERIS pod numerem 0 801 00 38 38.