Koalicja 5 frakcji – pierwsze systemowe rozwiązanie na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki selektywnej w Polsce

Dodano 12.04.2018
„Koalicja 5 frakcji”, pierwsza międzysektorowa inicjatywa rozwiązująca w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła, została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r.
Spójny system praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów do 5 pojemników łączy wysiłki biznesu, samorządów, NGO oraz konsumentów. Inicjatorami koalicji są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska, a partnerem może zostać każdy podmiot zainteresowany rzeczywistą ochroną środowiska. „Koalicja 5 frakcji” to prokonsumencki, spójny system wspierający zbiórkę selektywną odpadów surowcowych, stworzony i rozwijany przez 12 firm, organizacji branżowych i NGO. Jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Piktogramy i informacje w sposób jednoznaczny wskazują, do którego z pojemników należy wrzucić każdy z elementów. Równocześnie samorządy odpowiadające za organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych są zachęcane do umieszczania spójnych symboli wypracowanych przez Koalicję na pojemnikach na odpady, materiałach informacyjnych czy śmieciarkach. Ważnym elementem są także skoordynowane działania edukacyjne odnośnie segregowania odpadów skierowane do mieszkańców: dzieci, dorosłych i seniorów.
— Wymogi prawa polskiego i europejskiego są jednoznaczne i bezkompromisowe. Osiągnięcie przez Polskę 50% poziomu recyklingu i przygotowania do odzysku w 2020 roku (przy obecnych 25%) wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań. Najważniejsza jest jakościowo dobra zbiórka u źródła. By stała się faktem, niezbędne są proste, dostępne i zrozumiałe narzędzia komunikacji na każdym poziomie kontaktu konsumenta z produktem. Taki jest właśnie system wprowadzany przez „Koalicję 5 frakcji”
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska, inicjator „Koalicji 5 frakcji”.

Projekt otwarty na współpracę

Do projektu zaproszeni są producenci wprowadzający na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na 5 frakcji oraz firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Dołączając do inicjatywy otrzymują możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. „Koalicja 5 frakcji” udostępnia także narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.  

[envira-gallery id="7920"]

  Informacje o tym, jak dołączyć do programu, dostępne są na stronie www.5frakcji.pl.

Wymogi prawne a rzeczywistość

Rosnące wymagania dotyczące poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia, coraz większa produkcja odpadów i niska świadomość konsumentów co do tego, jak poprawnie segregować. To podstawowe wyzwania w obszarze gospodarki komunalnej dzisiejszej Polski. Tymczasem brak spójnego systemu edukacji Polaków w zakresie recyklingu, a co za tym idzie - zmniejszania ilości produkowanych odpadów, mogą postawić realizację oczekiwań legislatora pod znakiem zapytania.

— Wyzwania, przed jakimi stanie Polska i polscy przedsiębiorcy na drodze wdrażania europejskiego pakietu gospodarki obiegu zamkniętego, każą nam już dziś myśleć o rozwiązaniach systemowych. „Koalicja 5 frakcji” jest na te wyzwania doskonałą odpowiedzią. Proponowane przez nas systemowe rozwiązanie sprawdziło się na innych rynkach i cieszymy się, że będziemy mieli okazję w tak szerokim gronie dostosowywać i doskonalić jednocześnie ten model na polskim rynku

— powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający, CSR Consulting.