Koalicja 5 frakcji startuje z pierwszą kampanią informacyjną

Dodano 25.10.2018
Trwa pierwszy Polski Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W dniach 22-28 października w całym kraju odbywają się wydarzenia promujące gospodarkę cyrkularną. Obecna jest na nich Koalicja 5 frakcji – międzysektorowe porozumienie na rzecz wprowadzenia oznakowań wskazujących sposób segregacji opakowań.
Minęło pół roku, odkąd zainicjowana przez CSR Consulting oraz ENERIS koalicja działa wśród konsumentów na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat segregowania. Teraz zapraszają do współpracy kolejnych partnerów oferując kampanię informacyjną na dobry początek współpracy. W ciągu 6 miesięcy, które minęły od ogłoszenia Koalicji 5 frakcji, do pierwszego tego typu porozumienia przystąpiło kilkanaście instytucji i firm. Wśród koalicjantów są organizacje odzysku, NGO’s, przedstawiciele branży handlu detalicznego, FMCG, finansów. Wszystkie je łączy cel, jakim jest wprowadzenie na rynek spójnego systemu eko-oznakowań na opakowania. Jest to odpowiedź koalicji na istniejącą obecnie lukę w obszarze narzędzi służących realizacji postawionych przez UE przed Polską celów środowiskowych (wysokie poziomy segregacji odpadów).

Pierwsza kampania Koalicji 5 frakcji

Odpady produkujemy od świtu do wieczora, w kuchni, łazience, biurze, na ulicy. I w domu i w miejscu pracy pojawiają się wątpliwości dotyczące właściwej segregacji odpadów - co z musztardą po obiedzie? Niezjedzonym pieczywem? Resztką mydła zalegającą w mydelniczce? Zużytą chusteczką higieniczną? Odpowiedzią na te pytania są grafiki kontekstowe przygotowane przez Koalicję 5 frakcji. Korzystając z eksperckiej wiedzy partnerów, takich jak Antalis oraz Rekopol, koalicja opracowała plakaty wskazujące w jasny sposób, do jakiego pojemnika powinny trafić poszczególne rodzaje odpadów. W kampanii skupiono się na tych opakowaniach, których segregacja najczęściej stwarza problemy konsumentom.

Plakaty opracowane w ramach kampanii informacyjnej koalicji będą głównym narzędziem edukacji pracowników firm, które dołączyły do porozumienia, podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (17-25 listopada). Już teraz jednak mogą zostać udostępnione każdej organizacji zainteresowanej dołączeniem do koalicji.

Projekt otwarty na współpracę

Do projektu zaproszeni są producenci wprowadzający na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na 5 frakcji oraz firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Dołączając do inicjatywy otrzymują możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. Koalicja 5 frakcji udostępnia narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.

Spotkanie informacyjne dla firm zainteresowanych przystąpieniem do Koalicji odbędzie się w piątek, 26 października w siedzibie ENERIS (ul. Koszykowa 65, 10:00-11:30). Zgłaszać swój udział można także na bieżąco - informacje o tym, jak dołączyć do programu, dostępne są na stronie www.5frakcji.pl. Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting, którzy we współpracy z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland, Rekopol, Antalis Poland, BZWBK, Eurocash, Little Greenfinity, Servier, Skanska, UNEP/GRID Warszawa od ponad pół roku tworzą spójny pomysł na ogólnopolskie działanie proekologiczne.