Komunalnicy odpowiedzialni społecznie

Dodano 19.02.2021
Pilski Klub Dobrego Klimatu to prawdopodobnie pierwszy taki projekt w Polsce, który powstał z inicjatywy firmy komunalnej. Łączy on społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność za środowisko Altvater Piła z aktywnością lokalnych społeczników, naukowców oraz innych odpowiedzialnych społecznie firm i roztoczyć nad nimi eko-parasol.
Piła nazywana jest zielonym miastem nie tylko przez mieszkańców, ale też przez tych, którzy mieli okazję spędzić tam trochę czasu. Odwołania do natury mają swoje odzwierciedlenie w nazwach dzielnic: Zielona Dolina, Podlasie, Kalina czy Motylewo. Naturalne zasoby, jak rzeka, jeziora, lasy, parki i zieleń miejska tworzą tak ważny dla mieszkańców klimat. Spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce, świadcząca w regionie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zdając sobie sprawę z niezwykłych walorów otoczenia, w którym działa, zainicjowała powstanie ciała spinającego proekologiczne i prospołeczne inicjatywy w całość, dzieląc się zasobami, wiedzą i doświadczeniem. Klub Dobrego Klimatu (KDK) to nieformalna grupa, której nie należy utożsamiać z żadnym ugrupowaniem politycznym i w której każdy członek ma takie same prawa. Powstał rok temu z inicjatywy firmy komunalnej Altvater Piła. Do Klubu należy kilkanaście osób, firm, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, przedstawicieli uczelni wyższych oraz lokalnego samorządu, którym leży na sercu przyszłość planety. Członkowie to m.in. przedstawiciele Banku Żywności, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, propagatorzy idei zero waste, a nawet Notecki Instytut UAM w Pile. Mają na koncie już kilka inicjatyw, jak m.in. sprzątanie terenów zielonych, miejsca bytowania nietoperzy oraz akcje zachęcające do segregacji odpadów.
Wierzymy, że współpraca, dzielenie się zasobami, doświadczeniami i wiedzą pozwolą na osiągnięcie celów wszystkich organizacji skupionych w KDK, ale także celów, które stawiamy sobie jako jedno ciało. Chcemy czynić nasz region czystszym i piękniejszym. Chcemy, by żyli tu ludzie aktywni, zaangażowani, otwarci na potrzeby innych i środowiska w jakim żyjemy.
- mówi dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański, inicjator powstania grupy. W ramach podsumowania pierwszego roku działalności członkowie Klubu Dobrego Klimatu nakręcili krótki film z przesłaniem do pilan o niemarnowaniu żywności, konieczności segregowania odpadów, kształcenia w kierunkach prośrodowiskowych czy ochrony pszczół. Proekologiczne przesłania zostaną wywieszone także na kilkudziesięciu przystankach autobusowych w centrum Piły.
Poprzez akcją billbordową jako członkowie KDK chcemy zwrócić uwagę mieszkańców, że ich codzienne wybory mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość planety.
- przekonuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS.
Z kolei jako firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, chcemy udowadniać, że biznes może wnieść wiele dobrego w funkcjonowanie lokalnej społeczności: w ochronę środowiska, budowanie relacji między różnymi grupami społecznymi, a dzięki swojemu doświadczeniu i zasobom zwiększać siłę oddziaływania.
Z działaniami Klubu Dobrego Klimatu można zapoznać się na ich facebookowym profilu.