Koniec okresu przejściowego

Dodano 01.02.2018
Dawno już nie mówiło się o odpadach w Gorzowie tyle, ile w ciągu ostatniego miesiąca. Zmiana zasad segregowania, częstotliwości i harmonogramów odbioru, zmiana operatora w części miasta oraz zmiany deklaracji na wywóz odpadów zbiegły się w krótkim czasie. I choć system z pewnością będzie jeszcze ewoluował, odbiór odpadów od mieszkańców odbywa się obecnie w sposób ciągły i zgodny z harmonogramami.

Zmiana w liczbach

Od 7 stycznia 2018 r. mieszkańców obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 obowiązuje ujednolicony, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska system segregowania odpadów w podziale na 5 frakcji. System dotyczy 141 tys. mieszkańców zarówno z Gorzowa Wielkopolskiego, jak i otaczających miasto gmin. Pracownicy firm komunalnych: ENERIS Surowce, Ragn-Sells oraz wspierającej je firmy Albar rozstawili ponad 14 tysięcy pojemników na odpady oraz – na prośbę administratorów osiedli - 154 tzw. dzwonów do zbiórki selektywnej. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymali ponad 13 tys. pakietów zawierających worki do zbiórki selektywnej, harmonogramy odbioru oraz ulotki edukacyjne. Łącznie przy akcji rozstawiania i wymiany pojemników pracowało około 80 osób, na początku stycznia w systemie 24/7. Obecnie trwają prace mające na celu spełnienie próśb mieszkańców o zwiększenie liczby pojemników lub wynikające ze zmiany deklaracji. Do końca stycznia czas na zmiany w deklaracjach mieli również przedsiębiorcy. Zgodnie z wstępnymi analizami około 3% mieszkańców postanowiło oddawać odpady zmieszane. Paradoksalnie zmniejszyła się również liczba przedsiębiorców, którzy deklarują, że wytwarzają odpady komunalne, czyli na przykład w pomieszczeniach socjalnych, umywalniach itp. Zdarzają się również przypadki, że przedsiębiorcy chcą, aby odbierać od nich odpady poprodukcyjne jako komunalne, co nie jest zgodne z regulaminem ZCG MG-6.
— W chwili obecnej nowy system odbioru odpadów komunalnych na terenie ZCG MG-6 działa. Oczywiście, wszyscy jeszcze musimy się nauczyć nowych zasad i je utrwalić, aby zwiększyć poziom recyklingu, a co za tym idzie – przyczynić się do ochrony środowiska. Zgodnie z obowiązującym prawem w tym roku powinniśmy uzyskać recykling na poziomie 30%, za rok – 40%, a od 2020 r. – 50%. To trudne wyzwanie, ale możliwe do spełnienia, pod warunkiem przestrzegania zasad segregacji. Przy okazji chciałam bardzo podziękować za ciężką pracę i za pełną mobilizację pracowników biura ZCG MG-6 oraz firm ENERIS Surowce, Ragn-Sells oraz Albar
powiedziała Katarzyna Szczepańska, Dyrektor Biura Związku Celowego Gmin MG-6.

Segregacja w altanach…

Zmiana systemu to zmiana przyzwyczajeń. Z tego powodu ZCG MG-6 organizuje spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców oraz uczniów. To również nowe harmonogramy i częstotliwości odbioru odpadów, a także nowe oznaczenia pojemników, do których powinny trafiać odpowiednie frakcje. Zgodnie z kontraktem kluczowe do identyfikacji są naklejki, a nie kolory pojemników. To, ile i jakiej wielkości pojemników trafi do konkretnej altany zależy od deklaracji składanych przez mieszkańców oraz od informacji przekazywanych do ZCG MG-6 przez zarządców nieruchomości.
— Nie pozostajemy bierni na zgłoszenia dotyczące dostawiania pojemników do altan lub na posesję. Niestety, spotykamy się z sytuacjami, kiedy w altanach śmietnikowych nie ma już miejsca, część mieszkańców oczekuje, że dostawimy więcej pojemników, nawet na zewnątrz, a część narzeka, że szpecą one krajobraz. Dodatkowo pojemniki możemy ustawiać wyłącznie na terenie utwardzonym, a jednocześnie nie chcemy zajmować miejsc parkingowych. Jesteśmy otwarci na pomysły i rozwiązania, które zadowolą mieszkańców i będą zgodne z kontraktem zawartym ze Związkiem MG-6
— powiedział Tomasz Bielański, dyrektor ds. operacyjnych gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce S.A. Wszelkie uwagi, pomysły czy reklamacje można zgłaszać do ZCG MG-6 zcg.net.pl oraz przez formularz kontaktowy na stronie www.grupa-eneris.pl/mg6.

… segregacja w mieszkaniu

Na forach internetowych oraz na profilu Facebook firmy ENERIS powtarzają się pytania mieszkańców, jak efektywnie urządzić segregację odpadów w mieszkaniu, zwłaszcza niewielkim. W odpowiedzi zorganizowany został konkurs, w którym to właśnie mieszkańcy dzielili się swoimi praktycznymi pomysłami i rozwiązaniami na stworzenie systemu przechowywania odpadów surowcowych w ograniczonej przestrzeni. Konkurs został rozwiązany 1 lutego.
— Mieszkańcy Gorzowa udowodnili, że można zorganizować segregowanie odpadów niezależnie od powierzchni mieszkania czy wielkości kuchni. Prezentowane pomysły są praktyczne, estetyczne i tanie. Można je obejrzeć na naszym profilu www.facebook.com/enerisPL/. Zachęcamy mieszkańców do kopiowania lub do zainspirowania się nimi
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji Grupy ENERIS.