Konkurs na najładniejszą altanę

Dodano 08.07.2019
Zapraszamy kieleckie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowedo udziału w konkursie na najładniejszą altanę śmietnikową. Tylko do 12 lipca można zgłaszać projekty funkcjonalnych i estetycznych punktów selektywnej zbiórki odpadów w Kielcach. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Eko-altana”, realizowanej przez ENERIS Surowce i Urząd Miasta Kielce.
Konkurs Urzędu Miasta Kielce jest przeznaczony dla administratorów i zarządców nieruchomości wielorodzinnych z Kielc, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie czystości w altanach na odpady na zarządzanym terenie. Zgodnie z regulaminem mogą oni zgłosić do 12 lipca kilka altanek śmietnikowych, ale nagrodę będzie mogła otrzymać tylko jedna z nich. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości do kilku tysięcy złotych, w postaci elementów małej architektury. Ogłoszenie wyników z podsumowaniem konkursu odbędzie się pod koniec września 2019r. Konkurs jest elementem kampanii „Eko-altana” realizowanej przez Urząd Miasta oraz firmę ENERIS Surowce odbierającej od kielczan odpady. Jest to pierwsza w Polsce kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie czystości w altanach oraz zapewnienia dostępu do nich pracownikom firm odbierających odpady. Często zdarza się, że dojazd do miejsc gromadzenia odpadów, przede wszystkim w zabudowie wielorodzinnej, jest niemożliwy przez np. zaparkowane w pobliżu samochody. Więcej informacji o kampanii Eko-altana znajduje się na stronie www.eneris.pl. Spoty można zobaczyć na kanale YouTube ENERIS: Regulamin konkursuformularz zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie UM Kielce.