Konsultacje społeczne w Rudzie Śląskiej

Dodano 02.06.2016

Reprezentanci środowiska nauczycielskiego, seniorzy oraz przedstawiciele duchowieństwa – to pierwsi uczestnicy rozmów dotyczących planów powstania Ekologicznego Centrum Odzysku w Rudzie Śląskiej.

Spotkania odbyły się 1 i 2 czerwca w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Inwestycja prezentowana była przez Arkadiusza Ociepkę oraz dr Tomasza Nowickiego, kierownika projektu. W spotkaniach uczestniczył również zastępca prezydenta Miasta Ruda Śląska, Krzysztof Mejer. Uczestnicy spotkań zwracali uwagę na dobre skomunikowanie inwestycji z Drogą Trasa Średnicowa oraz potencjał do wykorzystania ECO w przyszłości (wytwarzany chłód na potrzeby branży IT i spożywczej). Interesowała ich również kwestia się tańszej energii elektrycznej dla Rudy Śląskiej.
Arkadiusz Ociepka z ENERIS wskazywał, że ceny regulowane są przez Urząd Regulacji Energetyki, jednak przez kilkanaście lat na pewno nie wzrosną opłaty za wywóz śmieci.
Dopytywano się również o możliwość zatrudnienia przy ECO w pierwszej kolejności mieszkańców Rudy Śląskiej (tzw. klauzule lokalności), co spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony inwestora. Do plusów przedsięwzięcia zaliczono również możliwość postawienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz aktywizacji gospodarczej i społecznej terenów przyległych do ECO. Dr Tomasz Nowicki z ENERIS wskazał, że planowany obiekt jest komplementarny dla działającego systemu gospodarki odpadami w mieście i nie ma w tym przypadku mowy o konflikcie interesów. Rozwiał również obawy dotyczące możliwości kierowania transportu drogami lokalnymi podkreślając, że ruch prowadzony będzie przez DTŚ, a liczba pojazdów nie przekroczy 80-90 na dobę. Uczestnikom spotkania przekazano również informację na temat rozmów z firmami francuskimi i niemieckimi, które będą odbierały i składowały u siebie popioły z ECO. Biorący udział w spotkaniach dopytywali się o technologie bezzapachowe stosowane przy tego typu obiektach. Ze strony ENERIS padło zapewnienie, że wykorzystywane zabezpieczenia w postaci śluz pozwolą zapobiegać niekontrolowanym emisjom. Dodatkowo obiekt będzie podlegał stałemu nadzorowi ze strony Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ważna była też sprawa odpowiedzialności na inwestycję na kolejnych etapach jej realizacji. Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. Komunikacji, podkreśliła, że ENERIS bardzo dba o wysokie standardy usług i prowadzonego dialogu społecznego. Zapewniła, że taka będzie też rola planowanego Lokalnego Forum Dialogu Społecznego i Zespołu Monitorującego.