Krok po kroku do ograniczenia uciążliwości zapachowych

Dodano 09.09.2019
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie podejmuje regularne działania, które mają przeciwdziałać uciążliwościom zapachowym związanym z działalnością instalacji. Oprócz inwestycji w systemy antyodorowe i przyśpieszające procesy kompostowania, a także działania edukacyjne, przedstawiciele ZGOK prowadzą regularne spotkania ze społecznością lokalną i władzami gminy Chrzanów, których efektem są konkretne rozwiązania antyodorowe.

Działania antyodorowe ZGOK

Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w Balinie prowadzi stałe działania, których celem jest niwelowanie oddziaływania instalacji na mieszkańców okolicznych osiedli. Podczas majowego spotkania ze społecznością lokalną oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami” oraz burmistrza Chrzanowa zgłoszono postulat powołania tzw. komisji społecznej. Jej celem są regularne spotkania, na których omawiane są działania antyodorowe ZGOK oraz wspólne wypracowywanie konkretnych rozwiązań zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowych. Do tej pory odbyły się trzy spotkania, a podczas ostatniego, sierpniowego, podsumowano podjęte dotyczasowe działania:
  • zainstalowanie bariery antyodorowej wokół placu dojrzewania oraz jej eksploatacja 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu – z wyłączeniem sezonu zimowego (od 2017 r.),
  • rekultywacja kwater na składowisku (ostatnia zakończona w grudniu 2018 r., następne etapy rekultywacji wykonywane są na bieżąco po wypełnieniu kolejnych minikwater),
  • rozbudowa systemu odgazowania składowiska poprzez wykonanie kolejnych 6 studni odgazowujących (kwiecień - maj 2019 r.),
  • przebudowanie studni pasywnej na aktywną - teraz jest ich łącznie 41 (sierpień 2019 r.),
  • maksymalne zmniejszenie działek roboczych na minikwaterach składowiska (na bieżąco),
  • przykrycie pryzm kompostowych na placu dojrzewania 16 membranami nieprzepuszczającymi związków odorowych (czerwiec 2019 r.),
  • dozowanie do frakcji podsitowej preparatów mikrobiologicznych, które mają działać antyodorowo oraz przyśpieszać proces kompostowania (od czerwca 2019 r.),
  • skrócenie godzin przyjmowania odpadów na składowisko do godz. 18 – dotyczy większości klientów (od lipca 2019 r.),
  • zlecenie badań obecności metanu na terenie składowiska oraz gminy Chrzanów (Kąty, Balin), których celem jest wskazywanie ewentualnych nieszczelności w obrębie składowiska (w toku),
  • realizacja wykonania badania olfaktometrycznego mierzącego intensywność zapachów na terenie ZGOK i osiedla Kąty (w toku).
O wszystkich naszych dotychczasowych działaniach informowany jest WIOŚ, Związek Międzygminny, Urząd Marszałkowski i burmistrz Chrzanowa. Ogromnie ważny jest dla nas głos lokalnych społeczności, stąd regularne spotkania i wymiana uwag, sugestii i pomysłów. Wszyscy liczymy, że szybko wejdą w życie przepisy antyodorowe, które dadzą narzędzia do efektywnego mierzenia zapachów w powietrzu. Dodatkowo w planach Związku Międzygminnego jest wprowadzenie od nowego roku pojemników na bioodpady, zamiast worków. Czekamy na tę zmianę z niecierpliwością, bo dzięki temu, odpady nie będą gniły tak szybko i dostarczane do nas od razu trafią do kompostowania, bez konieczności rozrywania worków.
– podkreślił Michał Bogacki, Członek Zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Kolejne spotkanie konsultacyjne komisji społecznej jest zaplanowane na październik.

Edukacja ma znaczenie

Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Balinie, przyjmuje odpady głównie z rejonu Jaworzna oraz powiatu chrzanowskiego. Na terenie zakładu oprócz składowiska, funkcjonuje także instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią, która zajmuje się m.in. kompostowaniem odpadów organicznych, a także odzyskiem surowców, takich jak np. metale, papier, folia. ZGOK w Balinie, który działa pod marką ENERIS, realizuje także projekty edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy Chrzanów. Na terenie zakładu od 2011 r. funkcjonuje Ścieżka Edukacji Ekologicznej, na której odbywają się lekcje środowiskowe dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane przy współudziale Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. W 2017 r. został stworzony program „Eko-zdrowe warzywa ogrodowe” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i firmą PlantiCo. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do używania odpadów bio z własnego gospodarstwa domowego (np. resztki jedzenia, skoszona trawa) do produkcji kompostu oraz wykorzystywania go pod uprawy warzyw, ziół i owoców. Więcej na temat kompostowania można znaleźć na stronie: https://eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/kompostowanie/