Krótki żywot baterii – jak je zabezpieczyć przed oddaniem?

Dodano 18.02.2019
18 lutego przypada Dzień Baterii, z tej okazji warto przypomnieć o tym, w jaki sposób bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów po zakończeniu ich życia. Zużyte baterie są źródłem szkodliwych substancji, które mogą być groźne dla życia i zdrowia ludzi oraz szkodliwe dla środowiska. Dlatego aby zminimalizować prawdopodobieństwo zapłonu czy nawet wybuchu, nie można ich mieszać z innymi odpadami i przed wrzuceniem do specjalnych pojemników odpowiednio zabezpieczyć.

Bezpiecznie z bateriami 

Najważniejszą zasadą jest oddanie ich firmom specjalizującym się w zbiórce i odzysku baterii. Specjalne pudełka przeznaczone do tego celu znajdują w szkołach, na stacjach benzynowych, w sklepach, a nawet w kościołach. Jednak równie istotne jest, aby przed wrzuceniem baterii do pudełka zabezpieczyć oba bieguny np.: zakleić taśmą z obu stron, co ograniczy dostęp powietrza i zabezpieczy ogniwa przed zwarciem. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem. Baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 m3 ziemi albo nawet 400 litrów wody. Dlatego tak ważne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ. W zakładzie ENERIS Recupyl w ramach innowacyjnych procesów odzyskiwane są cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć, a także tworzywa sztuczne i papier do produkcji RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.