Kryteria środowiskowe w przetargach komunalnych

Dodano 12.10.2016

W trakcie XX Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska dr Aneta Wala, Dyrektor ds. Prawnych ENERIS Surowce S.A. omawiała środowiskowe kryteria przetargów komunalnych.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=aLfhkAZcVDk[/embed]
- Przetargi komunalne powinny być przyjazne środowisku. Dotyczy to w szczególności postępowań ogłaszanych w branży odpadowej. Za przyjazne środowisku należy uznać te procedury, w których zamawiający publiczni uzyskują roboty budowlane, dostawy i usługi, które wskazują jak najmniejsze obciążenie dla środowiska. Zachowanie tych podmiotów powinno być wzorcem dla innych uczestników rynku zamówień publicznych i oddziaływać na sposób oraz jakość wykonywania działalności przez podmioty prywatne. Do zamawiających publicznych należy stymulowanie procesów przyjaznych dla środowiska, w tym manifestowanie społeczności lokalnej, że w kwestiach ochrony środowiska, to nie cena powinna stanowić główny lub wyłączny wyznacznik zamówień komunalnych. Cena nie obejmuje bowiem bezpośrednich kosztów ponoszonych przez społeczność lokalną związanych ze zniszczeniem ekosystemu przez wykonawcę zamówienia. Prawo daje obiektywne instrumenty służące ochronie środowiska. Jednak nie są one należycie wykorzystane
- powiedziała dr Aneta Wala, Dyrektor ds. Prawnych ENERIS Surowce S.A.