Od kwietnia odpady z gminy Chodzież odbiera Altvater Piła

Dodano 04.04.2018
Po 10-miesięcznej przerwie, za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Chodzież znów odpowiada Altvater Piła. Spółka będzie realizować usługę przez następny rok. Odbiór odpadów będzie się odbywał według dotychczasowych zasad.
Zmiana operatora nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców. Dzięki pozostawieniu dotychczasowych pojemników, odpady są odbierane bez zakłóceń od 1 kwietnia, to jest od pierwszego dnia wykonywania usługi przez Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce. Ciągłość usługi gwarantuje również dobra znajomość terenu przez pracowników spółki, którzy odbierali odpady od mieszkańców gminy od 2013 do 2017 roku. Nie zmieni się częstotliwość odbioru odpadów. Papierowe wersje harmonogramów zostały dostarczone przez pracowników Altvater Piła do wszystkich nieruchomości jednorodzinnych. Terminy zbiórek można w każdym momencie sprawdzić w harmonogramach opublikowanych na stronie Urzędu Gminy www.gminachodziez.pl. Na terenie gminy obowiązuje segregacja odpadów na 5 frakcji. Oznacza to, że selektywnie zbierany jest papier (niebieski worek/pojemnik), szkło (zielony worek/pojemnik), plastik i metale (żółty worek/pojemnik), bioodpady (brązowy pojemnik/worek) oraz odpady zmieszane (czarny lub ciemnozielony pojemnik). Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki mieszkańcy mogą uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38.