Od marca w Kielcach segregacja na 5 frakcji

Dodano 07.02.2018
Od marca na terenie Kielc odpady będą segregowane na 5 frakcji. Poza szkłem, plastikiem, bioodpadami oraz odpadami zmieszanymi, kielczanie będą segregować także papier. Do końca lutego ENERIS Surowce dostarczy mieszkańcom komplet worków oraz nowe harmonogramy odbioru a od początku marca dostawiane będą także pojemniki w kolorze niebieskim.

Niebieski jak pojemnik na papier

Kielce dołączają do miast, w których obowiązuje zbiórka selektywna w podziale na pięć frakcji (szkło, plastik i metal, papier, bioodpady, odpady zmieszane). Zmiana oznacza dodanie niebieskiego worka (nieruchomości jednorodzinne) bądź niebieskiego pojemnika (nieruchomości wielorodzinne) na papier. Worki zostaną dostarczone przez pracowników ENERIS Surowce oraz RPZiUK do wszystkich kieleckich nieruchomości do końca lutego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają je w pakiecie zawierającym 40 sztuk worków w 4 kolorach, po 10 sztuk z każdego koloru worków przeznaczonych do zbiórki selektywnej. Dodatkowo tak jak do tej pory mieszkańcy będą otrzymywać worki przy każdym odbiorze odpadów z danej frakcji. Dodanie piątej frakcji odpadów segregowanych nie zmieni sposobu ich odbioru od klientów indywidualnych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą segregować papier, szkło, plastik i metal oraz bioodpady do worków, natomiast odpady zmieszane trafią do pojemnika. Odpady z nieruchomości wielorodzinnych i osiedli będą umieszczane tak jak do tej pory w pojemnikach. Nie zmieni się również kolorystyka pojemników/worków – do zielonych trafi szkło, do żółtych plastik i metal, do brązowych bioodpady a do niebieskich papier. Na odpady zmieszane przeznaczony jest czarny pojemnik. Sposób odbioru zmieni się jedynie w przypadku firm – będą one segregować odpady wyłącznie do pojemników, a nie tak jak do tej pory, do pojemników i worków.
— Wydzielenie papieru jako piątej frakcji odpadów segregowanych w naszym mieście wynika z wprowadzonego w ubiegłym roku rozporządzenia Ministra Środowiska. Zakłada ono ujednolicenie w całym kraju systemu odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z oczekiwaniami zmiana przełoży się na zwiększenie zbiórki odpadów surowcowych, a więc na polepszenie ochrony środowiska i efektywność wykorzystywania zasobów
— powiedziała Ewelina Nartowska, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu  Miasta Kielce. Wprowadzenie regulacji określających jednolity system segregowania odpadów na 5 frakcji wynika wprost z wymagań co do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, które Unia Europejska nakłada na kraje członkowskie. W 2018 roku ma on wynieść 30%, w 2019 – 40%, osiągając w 2020 roku 50%. Tymczasem, według danych GUS, w 2016 roku odpady segregowane stanowiły około 25% ogólnie zebranych. Na tle tych danych Kielce wypadają pozytywnie – w 2016 roku 29% zbiórki stanowiły odpady zbierane selektywnie (GUS, listopad 2017).

Jak najmniej zmian dla mieszkańców

Z dodaniem nowej frakcji wiążą się zmiany w harmonogramach odbioru odpadów. Dotyczą one przede wszystkim osiedli i nieruchomości wielorodzinnych, z których odbiór jest wykonywany samochodami jednokomorowymi. Nowe harmonogramy, obowiązujące od 1 marca, zostaną dostarczone do mieszkańców razem z pojemnikami i workami do końca lutego. Już teraz jednak można pobrać je ze stron UM (www.um.kielce.pl) oraz ENERIS Surowce (www.grupa-eneris.pl/kielce).
— Dołożyliśmy starań, aby wprowadzenie piątej frakcji wiązało się z jak najmniejszymi zmianami dla mieszkańców. Przygotowując harmonogramy, tam, gdzie było to możliwe, zachowaliśmy dotychczasowe terminy odbioru, do których mieszkańcy zdążyli się przyzwyczaić. Nie wszędzie było to możliwe, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z dostarczanymi przez nas harmonogramami. Obecnie trwa również wyposażanie nowych śmieciarek w systemy teleinformatyczne, wkrótce je Państwu zademonstrujemy
—powiedział Daniel Krysztofiak, dyrektor ds. operacyjnych kieleckiego Zakładu ENERIS Surowce. W przypadku wszelkich pytań, uwag czy spostrzeżeń mieszkańcy są proszeni o zgłaszanie ich przez formularz na stronie www.grupa-eneris.pl/kielce, infolinię ENERIS Surowce: 801 00 38 38 lub na adres mailowy ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl

[envira-gallery id="7587"]