Mieszkańcy Piły nie mają przeszkód w segregowaniu odpadów

Dodano 18.01.2017

Urząd Miasta Piła, Związek Międzygminny Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz operator systemu Altvater Piła ogłosili wyniki selektywnej zbiórki odpadów oraz zaprezentowali nowe rozwiązania mające zachęcić mieszkańców do jeszcze bardziej starannego segregowania surowców. Jednocześnie miasto Piła przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”, znoszącego bariery w segregowaniu odpadów przez osoby niewidome i słabowidzące.

Segregowanie odpadów – nasz wspólny obowiązek

W roku 2016 z terenu Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zebrano selektywnie 9116 ton odpadów. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie poziomu recyklingu na poziomie 18%, czyli zgodnie z obowiązującym prawem. Możliwe to było dzięki coraz wyższej świadomości mieszkańców, akcjom edukacyjnym prowadzonym przez ZM PRGOK oraz bieżącej, efektywnej pracy Altvater Piła – operatora systemu. Jednak z uwagi na okr es sprawozdawczy oraz przeliczenia i podsumowania nie jest jeszcze możliwe przedstawienie dokładnych wyników i dokładnego ustalenia osiągniętych poziomów recyklingu.
- Nie możemy jednak spocząć na laurach. W ciągu najbliższych lat poziomy recyklingu będą rosły, aby w 2035 r. osiągnąć pułap 65%. Dlatego tak ważne jest zarówno ciągłe edukowanie mieszkańców, jak i tworzenie skutecznego systemu, który ma umożliwić segregację odpadów. Miasto Piła radzi sobie bardzo dobrze w zakresie gospodarki odpadami, czego dowodem jest chociażby fakt, że funkcjonujące w naszym mieście oraz na terenie całego Związku zasady dotyczące liczby frakcji staną się od 1 lipca 2017 r. obowiązujące na terenie całej Polski
– powiedział Piotr Głowski, Prezydent miasta Piły.

Skuteczna edukacja i promocja

Za efektywną organizację systemu zbierania odpadów oraz za prowadzenie promocji i edukacji selektywnej zbiórki odpowiedzialny jest Związek Międzygminny Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wiosną na wszystkie pojemniki na obszarze funkcjonowania Związku trafią specjalne naklejki z poradami i zaleceniami dla mieszkańców, związanymi z prawidłowym postępowaniem z odpadami surowcowymi i segregacją. Oklejanie pojemników będzie prowadzone przez pracowników Altvater Piła przy okazji wiosennego mycia i dezynfekowania pojemników.
- Musimy poszukiwać nowych i oryginalnych sposobów przyciągnięcia uwagi mieszkańców. Nie będziemy jednak poprzestawać wyłącznie na naklejkach. W rozpoczynającym się roku planujemy szereg akcji i działań, które mają podnosić świadomość mieszkańców. Możemy śmiało stwierdzić, że działania edukacyjne na terenie Związku odnoszą zamierzony skutek. Świadomość mieszkańców w sferze segregacji odpadów jest coraz większa, co przekłada się na osiągane wyniki zbiórki
– powiedział Zygmunt Jasiecki, Prezes ZM PRGOK. Do końca marca 2017 zostanie przeprowadzony przegląd i inwentaryzacja wszystkich pojemników na terenie Związku. Brakujące zostaną uzupełnione, a uszkodzone będą wymienione.

Inwestycje chroniące środowisko

Altvater Piła, spółka działająca pod marką ENERIS Surowce, zapowiada inwestycje w nowoczesny tabor samochodowy.
- W tym roku w bazie przy ulicy Łącznej pojawią się kolejne nowe śmieciarki. Będą to duże, trzyosiowe pojazdy wyposażone w nowoczesny osprzęt, systemy GPS pomagające optymalizować trasy oraz nadzorować pracę kierowców on-line. Dzięki nowoczesnym, ekologicznym silnikom będą przyjazne środowisku
powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła Nowy sprzęt będzie się pojawiał sukcesywnie, a z użytku będą wycofywane wyeksploatowane już pojazdy.

Naklejki usuwające bariery

ENERIS, firma odbierająca i zagospodarowująca odpady od około 100 polskich gmin, współwłaściciel Altvater Piła, zainicjowała program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Jest to pierwszy w Europie projekt, który ma za zadanie ułatwienie osobom z niepełnosprawnością wzroku ochronę środowiska poprzez właściwe sortowanie odpadów. Służy do tego zestaw sześciu prostych naklejek. Posiadają one szereg udogodnień, przygotowanych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego:
  • Napisy w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
  • Kontrastowe kolory dla osób słabowidzących czy starszych;
  • Proste piktogramy jednoznacznie określające rodzaj odpadu, co jest bardzo użyteczne dla osób z problemami w czytaniu oraz dzieci.
Naklejka wykonana jest z politereftalanu etylenu, zwanego potocznie PET. Z tego materiału wytworzone są między innymi butelki na napoje. Ciekawostką jest fakt, że stosowany do produkcji naklejek PET to materiał pochodzący w 100% z recyklingu. Jego wykorzystanie do produkcji naklejek jest praktycznym dowodem na konieczność segregowania surowców i recyklingu. Urząd Miasta w Pile już oznaczył stojące w budynku przy placu Staszica pojemniki na odpady usuwając w ten sposób kolejną barierę dla osób niepełnosprawnych.  
[caption id="attachment_4668" align="aligncenter" width="701"] Prezydent Piły, Piotr Głowski oznacza pojemniki na odpady naklejkami[/caption]

Źródło:http://pila.naszemiasto.pl/artykul/nowe-naklejki-na-terenie-prgok,3986318,art,t,id,tm.html

- Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie umożliwi osobom niewidomym i słabowidzącym włączenie się w segregowanie odpadów. Musimy pamiętać, że około 5% Polaków cierpi na zaburzenia wzroku i co za tym idzie ma problem z segregowaniem odpadów, ponieważ nie rozróżnia pojemników na odpady po kolorach lub napisach na zwykłych naklejkach. Nasze rozwiązanie jest proste, skuteczne i bezpłatne – wystarczy się z nami skontaktować, a my prześlemy naklejkę na wskazany adres
powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji w ENERIS, pomysłodawczyni programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Mieszkańcy Piły zainteresowani otrzymaniem bezpłatnej naklejki na pojemniki, mogą zgłaszać się do Biura Obsługi Klienta ENERIS pisząc na adres mailowy ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl bądź Centralnego dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Patronat nad programem objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a partnerami są m.in. Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, „Niewidzialna Wystawa” oraz media branżowe – Recykling i Przegląd Komunalny, portal i magazyn INTEGRACJA.