Mieszkańcy - segregujcie odpady!

Dodano 16.01.2019
Od ponad roku w Gorzowie Wielkopolskim działa nowy system gospodarki odpadami z podziałem na 5 frakcji. Niemal wszyscy mieszkańcy terenu Związku Celowego Gmin MG-6 deklarują segregowanie odpadów, jednak nie przekłada się to na jakość odbieranych surowców. Związek Celowy Gmin MG-6 wraz z firmami ENERIS Surowce, Inneko i Laguna, podsumował pierwszy rok obowiązywania zasad segregacji na 5 frakcji.

5-frakcyjny system w liczbach

Od 7 stycznia 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim obowiązuje system gospodarki odpadami z  podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, plastik i metal, odpady biodegradowalne oraz pozostałe po segregacji. Ponadto odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady. W ciągu ostatnich 12 miesięcy mieszkańcom nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 dostarczono prawie 38 tys. kolorowych pojemników na papier, plastik, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane, a także niespełna milion worków. Ponadto przy nieruchomościach wielolokalowych zostało ustawionych 300 dzwonów przystosowanych do gromadzenia szkła lub plastiku. Została także powiększona flota służąca do odbioru odpadów. Obecnie do obsługi mieszkańców służy 55 pojazdów, w tym samochody skrzyniowe, hakowce, bramowce i śmieciarki z najwyższą normą ekologiczną Euro-6, ograniczające w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza.
Wprowadzenie nowych zasad odbioru i zagospodarowania odpadów w zeszłym roku to była duża zmiana zarówno dla Gorzowian, jak i operatorów systemu, czyli firm odbierających odpady. Wymagało to przede wszystkim dostarczenia mieszkańcom nowych pojemników na odpady i worków, nowych harmonogramów wraz z ulotkami dotyczącymi zasad segregowania. Ważne były też działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych, zachęcające, a przede wszystkim utrwalające zasady prawidłowego segregowania na 5 frakcji. To wszystko było możliwe dzięki sprawnej współpracy naszych operatorów czyli firm ENERIS Surowce, Inneko i Laguna, a wcześniej Remondis ze Związkiem Celowym Gmin MG-6.
– powiedziała Katarzyna Szczepańska, Dyrektor Biura Związku Celowego Gmin MG-6. W 2018 r. na terenie całego ZCG MG-6 zebrano ponad 3 600 ton szkła, plastiku, papieru, które nie trafiły na wysypisko. To surowce, które na wstępnym etapie, najlepszym dla dalszego odzysku, wysegregowali mieszkańcy. Liczby robią duże wrażenie chociaż wiele zostało do poprawy, szczególnie w zakresie czystości sortowanych odpadów.

Ważna rola mieszkańców

Efektywność 5-frakcyjnego systemu segregacji odpadów zależy przede wszystkim od mieszkańców. W 2019 r. Polska ma obowiązek osiągnięcia 40% poziomu odzysku odpadów zebranych selektywnie. Trudno zrealizować to zadanie tylko poprzez inwestycje w instalacje przetwarzające odpady bez zaangażowania mieszkańców, czyli wytwórców odpadów. Tymczasem poziom deklaracji dotyczących segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji w gospodarstwach domowych jest bardzo wysoki – 95% mieszkańców Gorzowa deklaruje pisemnie segregację, jednak nie przekłada się to na jakość odzyskanych surowców. Stąd Zwiazek Celowy Gmin MG-6 razem z operatorami systemu kieruje apel do wszystkich mieszkańców o efektywniejsze sortowanie odpadów, bo od tego zależy jakość środowiska, w jakim żyją, czystość altan, a także ile pieniędzy zostanie w ich portfelach.
Rola każdego z nas, mieszkańca Gorzowa, w osiągnięciu odpowiednich poziomów odzysku jest niezwykle ważna. Od roku uczymy się właściwej segregacji i liczby pokazują, że osiągamy duży postęp, ale im więcej surowców udaje się odzyskać, tym łatwiej robić kolejne kroki. Zachęcam każdego mieszkańca do pełnej, prawidłowej segregacji "u źródła", bo to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko, przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.
podkreślił Tomasz Bielański, dyrektor operacyjny ENERIS Surowce Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Ekonomia odpadów

Oprócz konieczności dbania o środowisko, ważna jest też motywacja ekonomiczna, skłaniająca do segregacji odpadów. Na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 stawka za odbiór odpadów segregowanych wynosi 15 zł od osoby, a niesegregowanych 22 zł od osoby. Przeciętna 4-osobowa rodzina deklarując segregację odpadów oszczędza rocznie 336 zł. Trzeba jednak pamiętać, że powinna być to segregacja prawidłowa, zgodnie z podziałem na 5 frakcji. Pracownicy firm odbierających odpady z gospodarstw domowych mają obowiązek kontrolować zawartość pojemników i zgłaszać przypadki niewłaściwej segregacji odpadów w danej nieruchomości.

Plany na przyszłość

W 2019 roku na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 planowana jest inwestycja poprawiającą efektywność segregowania i jednocześnie estetykę otoczenia. Chodzi o montaż pojemników podziemnych na tzw. kwadracie w Gorzowie Wlkp. Nad projektem pracuje grupa robocza złożona z urzędników miejskich i pracowników biura MG-6. Trwają także prace nad opracowaniem koncepcji technicznej dotyczącej rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów w Chróściku. Instalacja zostanie wyposażona w system dodatkowych urządzeń separacyjnych, które umożliwią dokładniejsze i efektywniejsze prowadzenie procesu segregacji. Dodatkowo od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy stawki dla tzw. zabudowy zamieszkałej czyli mieszkańców terenu Związku Celowego Gmin MG-6. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych wzosła o 2 zł od osoby i 3 zł od osoby za niesegregowane. Nie są planowane zmiany stawek dla zabudowy niezamieszkałej. Podwyższenie opłat związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen paliwa oraz opłat marszałkowskich i wyższymi kosztami kapitału ludzkiego, które ponoszą firmy odbierające odpady. Aktualne umowy z operatorami kończą się z końcem lutego 2020 roku.