Mieszkańcy znów posprzątali Gorzów

Dodano 08.04.2019
Kolejna spora część Gorzowa Wielkopolskiego została posprzątana. W pierwszy kwietniowy weekend mieszkańcy włączyli się do akcji PTTK Ziemi Gorzowskiej i w sobotę uporządkowali rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy, a następnie w niedzielę posprzątali różne części miasta razem z inicjatywą społeczną „Gorzów To My”. Łącznie zebrano prawie 9 ton odpadów, zapełniając ponad 250 worków i 6 kontenerów, które dostarczył ENERIS Surowce Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, partner obu akcji.

Rezerwat przyrody posprzątany

Tegoroczna akcja porządkowania jedynego miejskiego rezerwatu przyrody „Gorzowskie Murawy” zakończyła się powodzeniem. Przedstawiciele PTTK Ziemi Gorzowskiej oraz mieszkańcy Gorzowa, w tym znaczna część dzieci, zebrali podczas sobotniej akcji ok. 1200 kg różnych odpadów – butelek, opon, części mebli i sprzętu rtv. Gorzowski oddział ENERIS Surowce dostarczył 50 worków, rękawice oraz 2 kontenery na odpady, a także zajął się ich transportem. Na terenie rezerwatu można oglądać nowe tablice informacyjne ze zdjęciami i opisami przyrodniczymi Gorzowskich Muraw. Przygotowanie i ustawienie tablic to efekt wspólnych działań PTTK, ENERIS Surowce i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Czysty Gorzów

Podczas 2. edycji akcji "Miejskie sprzątanie" ponad 130 osób uporządkowało jednocześnie 3 miejsca Gorzowa – osiedle Sady, ulicę Warszawską i Brzeg Warty. Zaangażowani mieszkańcy zebrali niemal 8 ton odpadów, zapełniając ponad 200 worków i 4 kontenery. Wydarzenie zostało zorganizowane przez inicjatywę społeczną „Gorzów To My” we współpracy z gorzowskim oddziałem ENERIS Surowce, który zapewnił worki, rękawice i kontenery oraz zajął się przekazaniem do utylizacji zebranych odpadów. Porządkowanie rezerwatu Gorzowskie Murawy i akcja „Miejskie sprzątanie” to kolejne prośrodowiskowe inicjatywy, których partnerem jest ENERIS Surowce. Dzięki takim wydarzeniom udaje się  zebrać kilka ton odpadów, a także zaangażować we wspólne działania mieszkańców miasta i sąsiadujących miejscowości oraz zachęcić do segregacji odpadów i ochrony lokalnej przyrody.