Młodzi tomaszowianie biorą w swoje ręce ochronę środowiska… i wygrywają!

Dodano 06.12.2016

Pierwsza edycja konkursu ekologicznego „Eko-patrol ENERIS” zakończyła się w  Tomaszowie Mazowieckim sukcesem uczniów z Gimnazjum nr 3. Wyróżniona trójka „strażników przyrody” przez dwa miesiące promowała wśród tomaszowian postawy przyjazne środowisku. Pomysłodawcą konkursu jest ENERIS Surowce, który wspólnie z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wspiera edukację ekologiczną w tomaszowskich szkołach.

Ekologiczne interwencje młodych tomaszowian

Promocja wiedzy ekologicznej poprzez sztukę, akcje zbierania odpadów niebezpiecznych dla środowiska, lekcje edukacyjne w przedszkolach, rozdawanie ulotek zwracających uwagę na postawy przyjazne środowisku. To tylko niektóre z działań, które przez zaledwie dwa miesiące zrealizował zwycięski eko-patrol z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Trójka uczniów – Magdalena Nowak, Aleksandra Pietruszczak i Franciszek Myszewski pod opieką nauczycielki Emilii Chmal przyczyniła się do promocji postaw ekologicznych zarówno wśród swoich koleżanek i  kolegów, jak również najmłodszych oraz dorosłych mieszkańców TomaszEko-patrol w przedszkoluowa Mazowieckiego.
- Na szczególne uznanie zasługuje podjęcie się przez zwycięski eko-patrol edukacji ekologicznej swojego najbliższego otoczenia - starszych i   młodszych kolegów szkolnych, rodziców oraz sąsiadów. Zajęcia edukacyjne wyjaśniające przedszkolakom, na czym polega segregowanie odpadów, dystrybucja ulotek pokazujących przykłady postaw przyjaznych środowisku, niewątpliwie przyczyniły się do budowania wrażliwości ekologicznej wśród tomaszowian
- powiedziała Anna Zarębska-Smyk, z Urzędu Miasta w  Tomaszowie Mazowieckim. Edukacja ekologiczna mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, tak jak poprawa stanu lokalnej przyrody, stanowiła wspólny wysiłek wszystkich uczestników konkursu. Łącznie w  projekcie udział wzięło 8  eko-patroli: ze Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 1  oraz Gimnazjum nr 3. Wszyscy, którzy zgłosili się do konkursu i  udokumentowali wykonanie chociaż jednego działania na rzecz środowiska, otrzymają nagrodę pocieszenia i podziękowanie Urzędu Miasta oraz ENERIS Surowce. Nagrodą dla zwycięskiego eko-patrolu z Gimnazjum nr 3 są elektroniczne czytniki książek. Szczegóły na temat wyników konkursu są dostępne na stronie www.grupa-eneris.pl/edukacja.

ENERIS Surowce wspiera eko-młodzież

Rozstrzygnięty właśnie konkurs „Eko-patrol ENERIS” to pilotażowa edycja programu przygotowanego dla szkół w Jaworznie oraz Tomaszowie Mazowieckim. Skierowany był do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych i gimnazjów. Zespoły 3-5 osobowe przez 2 miesiące podejmowały wyzwania związane z ochroną lokalnego środowiska.
- Wszystkie działania podjęte w ramach konkursu „Eko-patrol ENERIS” stanowiły autorską odpowiedź zgłaszających się dzieci i młodzieży na pytanie, o to jak realnie mogą wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego. To właśnie pełna dowolność co do podjętych aktywności, a także środków ich realizacji, wyróżnia konkurs „Eko-patrol ENERIS” spośród innych projektów edukacyjnych kierowanych do młodzieży szkolnej
powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor Komunikacji w ENERIS. Pilotażowy konkurs „Eko-patrol ENERIS” jest częścią szerszego programu edukacji ekologicznej dzieci i  młodzieży realizowanego przez ENERIS Surowce wspólnie z samorządami. W ramach współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka komunalna” tylko do końca roku około 500 dzieci z powiatu chrzanowskiego zobaczy autorskie przedstawienie edukacyjne „Najlepszy prezent”, w sposób interaktywny uczące postaw przyjaznych środowisku. Projekt został zaklasyfikowany do 51 najbardziej znaczących działań edukacyjnych biznesu w Polsce w roku 2016. Równocześnie mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS jest prezentowana uczniom 11 szkół z Tomaszowa Mazowieckiego – łącznie z wystawą zapozna się ponad 5 500 dzieci. Pytania dotyczące możliwości współpracy edukacyjnej z Grupą ENERIS prosimy kierować na adres mailowy komunikacja|grupa-eneris.pl| |komunikacja|grupa-eneris.pl.