Czy możliwe są zmiany w prawie odpadowym na rzecz osób niewidomych?

Dodano 01.12.2017
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Sejmie trwa debata na temat pełnego dostępu do segregowania odpadów przez mi.in. osoby niewidome. Przyczynkiem do niej był zainicjowany dokładnie rok temu program ENERIS „Segreguję – nie widzę przeszkód”. W jego ramach na polski rynek wprowadzono pierwsze w Europie naklejki na pojemniki w alfabecie Braille’a.
Czy gminy będą zobligowane do budowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie segregowania odpadów? Impuls do takich zmian w prawie odpadowym dała petycja w sprawie dostosowania wymogów zbiórki selektywnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek został złożony w lutym przez środowisko osób niewidomych oraz słabowidzących, w tym przez „Niewidzialną Wystawę”.
— Wiem, jak ważna dla osób niewidomych i słabowidzących jest samodzielność i poczucie równoprawnej przynależności do społeczeństwa. Naturalne jest, że ochrona środowiska i związane z nią segregowanie odpadów, jako element codzienności każdego z nas, jest obszarem, w którym ta grupa osób chce uczestniczyć. Ważne jest, aby mogła to czynić w pełni samodzielnie i bez ograniczeń. Podpisanie petycji w sprawie dostosowania systemu segregowania do potrzeb osób niepełnosprawnych było więc dla mnie oczywiste. Cieszę się, że kwestia barier w segregowaniu odpadów, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością wzroku, została dostrzeżona przez parlamentarzystów i spotkała się z ich zrozumieniem
— powiedziała Małgorzata Szumowska, dyrektor „Niewidzialnej Wystawy” w Warszawie.  Postulat zyskał życzliwość Ministra Środowiska, Sławomira Mazurka oraz poparcie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i jest obecnie tematem ustaleń między Komisją ds. Petycji a Ministerstwem. Wynikiem ma być decyzja, czy prawo odpadowe zostanie rozszerzone o przepis zwracający uwagę samorządów na konieczność uwzględnienia osób niepełnosprawnych w systemie zbierania odpadów. Takie rozwiązanie rekomenduje między innymi wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, poseł Sławomir Piechota.

Naklejki wspierające segregowanie odpadów

Na kwestię segregowania odpadów przez osoby z wadami wzroku uwagę opinii publicznej oraz parlamentarzystów jako pierwsza zwróciła polska firma z branży komunalnej – ENERIS. Dokładnie rok temu ENERIS zainaugurował program „Segreguję – nie widzę przeszkód” i w jego ramach wprowadził na rynek naklejki na pojemniki na odpady w alfabecie Braille’a. To pierwsze tego typu oznaczenie w Europie. Naklejki zostały opracowane we współpracy ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących, w tym z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Oznaczenia umożliwiają łatwe zidentyfikowanie pojemników na bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane (podział zgodny z nowymi zasadami segregacji obowiązującymi w całym kraju od lipca br.). Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braille’a, posiada czytelny piktogram i wersję kontrastową ułatwiającą odbiór osobom niedowidzącym i starszym.
— Mała naklejka zmienia naprawdę wiele. Umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielne segregowanie odpadów. Do tej pory ta grupa – licząca prawie 1,8 miliony osób w całej Polsce – była ze zbiórki selektywnej wykluczona. Ma to tym większe znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rocznie te osoby produkują 510 tysięcy ton odpadów, które do tej pory trafiały na składowiska, a mogłyby przecież zostać odzyskane jako surowce. Dla porównania to prawie 10 razy tyle ile rocznie wytwarzają mieszkańcy Kielc.
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska. Naklejki są udostępniane bezpłatnie osobom oraz organizacjom pozarządowym (zamówienia można składać mailowo ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl bądź telefonicznie 801 00 38 38). Przez rok, który minął od startu programu, oznaczenia w alfabecie Braille’a pojawiły się na około 2500 pojemnikach w ponad 40 miejscowościach. Naklejki można spotkać między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, ale także w mniejszych miejscowościach – Darłowie, Busku-Zdroju czy Legnicy. Mapa miejsc, w których znajdują się pojemniki oznaczone naklejkami dostępna jest na stronie internetowej www.grupa-eneris.pl/naklejki Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA oraz Niewidzialna Wystawa. Patronami medialnymi są magazyn „Integracja”, portal niepełnosprawni.pl, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING. Więcej na temat programu "Segreguję - nie widzę przeszkód"