MPO uprzątnie dzikie wysypiska w Jaworznie

Dodano 14.11.2017
Do końca roku z terenu Jaworzna zniknie 29 nielegalnych wysypisk odpadów. Zostaną one zlikwidowane przez pracowników jaworznickiego MPO. Jak wynika z najnowszego raportu GUS śląskie miasta, obok małopolskich, są najbardziej zanieczyszczone pod względem liczby dzikich składowisk odpadów.
Stare meble, gruz, odpady budowlane, zużyte opony i odpady komunalne. Tony tego typu zanieczyszczeń zalegają na terenie Jaworzna – w parkach, lasach oraz innych miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. Od końca października nielegalnie składowane odpady są zbierane przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Jaworznie. Prace będą prowadzone jeszcze przez kilka tygodni – do 8 grudnia zlikwidowanych zostanie 29 dzikich wysypisk. Zebrane odpady pracownicy MPO przekażą do odzysku bądź unieszkodliwienia. Na uprzątniętych terenach staną tablice informacyjne „Zakaz wysypywania śmieci i gruzu”.

Reaguj dla środowiska i własnego bezpieczeństwa

Wysypiska odpadów wpływają negatywnie nie tylko na estetykę otoczenia i stan środowiska, ale stanowią również zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Zalegające odpady, jako źródło wielu chorobotwórczych bakterii oraz grzybów, zwiększają ryzyko epidemiologiczne, a znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niebezpieczne substancje mogą doprowadzić do skażenia wód gruntowych i gleby. Każde dzikie składowisko odpadów to realne zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa, dlatego mieszkaniec, który napotka takie miejsce, powinien zgłosić je Straży Miejskiej pod numerem 986 lub na Policji – 997. Ekologiczna świadomość Polaków rośnie, co widać w malejącej na przestrzeni ostatnich lat liczbie dzikich składowisk odpadów – od 2013 do 2016 roku odnotowano ich spadek o 30%. W ubiegłym roku w całej Polsce zlokalizowano 1968 wysypisk śmieci, z czego 571 na terenach miejskich. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej nielegalnych składowisk znajduje się w województwie śląskim i małopolskim, najmniej natomiast w województwie warmińsko-mazurskim (dane GUS 2016).