Nowe harmonogramy w Kielcach

Dodano 16.03.2016

Od 1 kwietnia w Kielcach zmienią się terminy odbioru odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej. Nowy harmonogram to skutek zmian zawartych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe harmonogramy trafią do skrzynek pocztowych mieszkańców. Będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, oraz na stronie ENERIS. Będzie również można o nie poprosić kierowców śmieciarek lub pracowników infolinii 801 00 38 38.
- Zmiany wynikają z doświadczeń zebranych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zwiększyliśmy częstotliwość odbioru odpadów, liczbę zbieranych frakcji pilnując kosztów tak, aby nie odczuli tego mieszkańcy. To wymagało optymalizacji tras, a co za tym idzie - zmiany dni odbiorów
- mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji w ENERIS. Informacje zmianach harmonogramów są rozwieszone w miejscach użyteczności publicznej, w autobusach. Również w radiu, prasie i internecie zamieszczane są informacje i ogłoszenia na ten temat.