Nowe harmonogramy i zasady odbioru odpadów na terenie ZCG MG-6

Dodano 09.01.2018
Dostępne są już nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 wynikające ze zmiany firm obsługujących kontrakt oraz z nowego sposobu segregowania odpadów. Od 7 stycznia na terenie Gorzowa Wielkopolskiego obowiązywać będzie zbiórka selektywna w podziale na pięć frakcji.

Zobacz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez mieszkańców.

Pięć frakcji i nowe harmonogramy

Makulatura, szkło, plastik i metal, bioodpady to podział frakcji surowcowych, odbieranych od mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolicznych gmin tworzących Związek Celowy Gmin MG-6. Dla każdej z frakcji przewidziano osobny pojemnik (dla zabudowy wielorodzinnej) lub worek (dla zabudowy jednorodzinnej). Pozostałe, zmieszane odpady, z których nie da się już nic więcej odzyskać, trafią do pojemników czarnych. Z tego powodu zmianie uległy harmonogramy odbioru odpadów.
— Harmonogramy są już dostępne na stronie Związku Celowego Gmin MG-6 oraz na stronach firm odbierających odpady – ENERIS Surowce oraz Ragn-Sells. Dodatkowo, dokładamy wszelkich starań, aby wydrukowane harmonogramy wraz z ulotkami dotyczącymi nowych zasad segregowania odpadów jak najszybciej trafiały do każdego gospodarstwa domowego. Planujemy również działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych, zachęcające, a przede wszystkim utrwalające zasady prawidłowego segregowania na pięć frakcji
– powiedziała Katarzyna Szczepańska, Dyrektor Biura ZCG MG-6.

Nowe pojemniki i nowi operatorzy systemu

Ze względu na tak poważne zmiany systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, w Gorzowie Wielkopolskim przybędzie około 10 tys. nowych pojemników na odpady. Co więcej, z powodu zmiany operatora systemu w tak zwanym sektorze II, obecnie wykorzystywane pojemniki zostaną odebrane, a w ich miejsce pojawią się podstawione przez ENERIS Surowce. Cały proces będzie trwał około tygodnia. Sektor drugi obejmuje osiedla Górczyn, Sady, Manhattan, Piaski, Dolinki, zabudowę przy Warszawskiej, Sybiraków oraz przy wszystkich przyległych do nich ulicach. Odpady komunalne odbierane są również z nieruchomości niezamieszkałych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają pojemniki na odpady zmieszane lub będące pozostałością po segregacji odpadów oraz worki na odpady surowcowe.
— Dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzanie nowego systemu segregowania odpadów oraz zmiana operatora w części Gorzowa Wielkopolskiego przebiegały płynnie i bez utrudnień dla mieszkańców. W segregacji odpadów według nowego systemu pomocne będą naklejki na pojemnikach oraz nadruki na workach. Bardzo prosimy o umożliwienie naszym pracownikom dostępu do altan śmietnikowych oraz do innych miejsc, w których powinny się znajdować pojemniki na odpady. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt pod numery telefonów 95 733 5608 lub 95 733 56 21
– powiedział Tomasz Bielański, Dyrektor Operacyjny gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce S.A.

Cel: odzysk surowców

Zmiany dotyczące liczby odbieranych frakcji wynikają z wprowadzonego w połowie ubiegłego roku rozporządzenia Ministra Środowiska. Jego celem jest zwiększenie odzysku surowców na terenie Polski poprzez ujednolicenie gospodarki odpadami. Według danych GUS w roku 2016 na mieszkańca Polski przypadały 303 kilogramy zebranych odpadów komunalnych, ale w województwie lubuskim średnia ta była wyższa i wyniosła 346 kg per capita. Warto dodać, że aż 80% ogólnej masy stanowiły odpady zmieszane, co przewyższa średnią dla Polski. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Ziemi Lubuskiej, do recyklingu trafiły 73 kg odpadów. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. „w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych” w roku 2017 Polska jest zobowiązana uzyskać poziom recyklingu w wysokości 20%. W 2018 r. ma to już być 30%, w 2019 r. – 40%, a w 2020 aż 50%.  
Wykresy
 
Wykresy
 
Wykresy