Otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Kłodzie

Dodano 21.09.2018
21 września przedstawiciele Urzędu Miasta Piła i Altvater Piła dokonali symbolicznego otwarcia instalacji biologicznego przetwarzania w Kłodzie (gmina Szydłowo). To ostatni etap inwestycji Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów (IMBP). Nowo powstała instalacja, wspólnie z działającą od 2011 roku częścią mechaniczną, uzyskała status RIPOK.

Instalacja biologicznego przetwarzania została przez Altvater Piła oddana do użytku w lipcu bieżącego roku. Od tego czasu trafiają do niej odpady ulegające biodegradacji, wysortowane w części mechanicznej instalacji w Kłodzie. Frakcja bio- poddawana jest w bioreaktorach procesom stabilizacji i higienizacji, w wyniku których znacznie zmniejsza się jej objętość oraz zneutralizowany zostaje jej wpływ na środowisko. Pozostałości, których nie da się już zagospodarować, po spełnieniu określonych warunków, są bezpiecznie deponowane na składowisku znajdującym się w sąsiedztwie Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (MBP).
— Instalacja jest kolejnym elementem w pakiecie działań Piły na rzecz zielonego i czystego miasta oraz ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniami. Pozwala na zagospodarowanie odpadów nie tylko z terenu Piły, ale całego Związku Międzygminnego PRGOK czyli prawie całej północnej części Wielkopolski. Przypomnę, że Polska ma ogromny problem z wymogami dyrektywy CAFE.  Władze Piły od lat skutecznie dążą do tego, by osiągać wymagane wskaźniki czy to związane z niską emisją, czy też z gospodarką odpadami. To także kolejny krok w kierunku obiegu zamkniętego
— powiedział Piotr Głowski, prezydent miasta Piły. Jedną z najważniejszych korzyści środowiskowych związanych z inwestycją jest maksymalizacja odzysku surowców wtórnych z odpadów transportowanych do MBP w Kłodzie. Pochodzą one z Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami oraz okolicznych gmin, terenu zamieszkiwanego łącznie przez ponad 200 tysięcy osób. Grupa ENERIS, w skład której wchodzi spółka Altvater Piła, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Takie instalacje prowadzone są przez ENERIS Surowce w Balinie (woj. małopolskie) i Jaroszowie (woj. dolnośląskie). [envira-gallery id="9233"]

RIPOK na XX-lecie Altvater Piła

Otwarcie instalacji MBP w Kłodzie zbiega się w czasie z obchodami XX-lecia funkcjonowania Altvater Piła. Powstała w 1997 r. jako spółka prawa handlowego Miasta Piła i inwestora branżowego, kontynuuje tradycję przedsiębiorstw komunalnych działających na terenie województwa od lat 40-tych XX wieku. Od 2015 r. udziałowcami Altvater Piła są ENERIS Surowce oraz Gmina Piła.
— Od wielu lat jesteśmy partnerem społeczności lokalnej regionu, zarówno w zakresie gospodarki odpadowej, utrzymania dróg, jak również edukacji ekologicznej. Cieszy mnie, że XX-lecie naszej spółki obchodzimy przy tak ważnej dla całej społeczności okazji, jaką jest otwarcie części biologicznej MBP. Instalacja oraz nowoczesna sortownia surowców w Pile są bowiem kluczowymi elementami systemu zarządzania odpadami w regionie. Jego efektywność jest ważna w równym stopniu ze społecznego jak i gospodarczego punktu widzenia
— powiedział Daniel Krysztofiak, prezes zarządu Altvater Piła. [envira-gallery id="9223"] Altvater Piła jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w Północnej Wielkopolsce – każdego dnia odbiera ich ponad 400 ton. Znaczna część z tego strumienia jest następnie przekazywana do zagospodarowania w instalacjach należących do Altvater Piła – RIPOK w Kłodzie oraz sortowni surowców w Pile. Spółka zajmuje się również odbiorem i transportem odpadów przemysłowych, sortowaniem odpadów opakowaniowych oraz letnim i zimowym utrzymaniem nawierzchni. Pracownicy Altvater Piła dbając o przejezdność i stan dróg oraz chodników, od wielu lat odpowiadają za bezpieczeństwo kierowców i pieszych w Pile i jej okolicach. Broszura na jubileusz XX-lecia Altvater Piła