Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej

Dodano 12.02.2020
W imieniu ENERIS Surowce i Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, inicjatorów Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, zapraszamy na pierwszą konferencję tematyczną w całości poświęconą kwestiom BHP w branży.
Wydarzenie pod nazwą „Wyzwanie - bezpieczni w pracy! Pierwsza konferencja służb BHP branży komunalnej” odbędzie się 27 lutego w ramach Targów EKOTECH w Kielcach. Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące tematy:
  • Prawo regulujące BHP w branży komunalnej, Paweł Legutko, Główny specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Sanikom
  • Gospodarka paliwowa i rozwiązania GPS w zbiórce odpadów, Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
  • Niestandardowe przykłady działań na rzecz bezpieczeństwa w MBP i przy zbiórce odpadów, Ewa Oleszycka, Starszy inspektor ds. BHP, Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klientów Kluczowych, BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz
  • Świadomość BHP pracowników służb komunalnych, Patryk Kot, Główny Specjalista ds. BHP, ENERIS CUW
  • Bezpieczna baza, Małgorzata Górska, Specjalista ds. BHP, ENERIS Surowce Kielce
  • Edukacja mieszkańców wspierająca bezpieczeństwo pracowników komunalnych, Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji, ENERIS Surowce
  • Ergonomia pracy kierowcy zawodowego, Paweł Ząbek, Inżynier BHP, Ergosmile Sp. z o.o.
Konferencja odbędzie się w czwartek 27 lutego w godzinach 12.00-15.00 (sala kinowa w Hali F). Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie Targów EKOTECH, w zakładce Wydarzenia Towarzyszące. Konieczne jest zabranie na Targi wygenerowanego vouchera z kodem kreskowym. Patronem medialnym konferencji jest miesięcznik Przegląd Komunalny i Portalkomunalny.pl. Podczas 2 dni trwania Targów można też odwiedzić stoisko Koalicji BHP (Hala F, miejsce F22), gdzie eksperci będą odpowiadać na pytania oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych powołana została w marcu 2019 r. z inicjatywy Związku Pracodawców Gospodarki Komunalnej i ENERIS Surowce. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz wsparcie w zakresie BHP firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto celem jest budowanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki i tworzenie standardów zachowań kryzysowych (np.: w sytuacji pożaru, wypadku śmieciarki). Członkowie Koalicji, dzieląc się doświadczeniami, wspólnie rozwiązują trudności w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy.