Pierwsze spotkanie Lokalnego Forum Dialogu

Dodano 20.06.2016

W Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, po raz pierwszy odbyło się spotkanie Lokalnego Forum Dialogu dla Ekologicznego Centrum Odzysku.

Prowadząca Forum Elżbieta Olędzka przedstawiła cele i proponowane zasady funkcjonowania spotkań. Następnie Przedstawiciel Grupy ENERIS, Arkadiusz Ociepka wyjaśnił zebranym mieszkańcom dlaczego inwestor chce wybudować ECO we wskazanym miejscu oraz zachęcił do podzielenia się opiniami na temat możliwości zagospodarowania części terenu przeznaczonego dla społeczności lokalnej. Dyskusja dotyczyła wyznaczenia nowych miejsc spotkań z mieszkańcami, rozszerzenia narzędzi informacji o spotkaniach dla mieszkańców o plakaty/ulotki i ogłoszenia na mszach. ENERIS zorganizuje panel ekspertów i publiczną prezentację raportu w ciągu 21 dni od daty publikacji przez UM Ruda Śląska Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko, bez względu na okres wakacyjny. Dokument ten będzie również udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Cele Lokalnego Forum Dialogu to:

  1. Przekazywanie bieżącej informacji o inwestycji ECO
  2. Aktywna edukacja uczestników Forum z udziałem ekspertów zewnętrznych
  3. Współpraca dotycząca sposobu zagospodarowania działki przeznaczonej na cele wskazane przez przedstawicieli mieszkańców
  4. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy inwestorem ENERIS a społecznością lokalną dotyczących planowanej inwestycji
O dacie następnego spotkania będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej ECO Ruda Śląska.