Piktogramy Koalicji 5 frakcji na opakowaniach

Dodano 30.03.2021
Koalicja 5 Frakcji zakończyła pilotaż unikalnego systemu oznakowania opakowań ułatwiającego segregację odpadów. Pierwszą firmą wprowadzającą ten system jest Carrefour Polska.
Etykieta Koalicji 5 Frakcji to ustandaryzowany system oznakowania, który jasno wskazuje konsumentowi jak segregować odpady opakowaniowe. Carrefour Polska zdecydował się przeprowadzić pilotaż systemu oznakowania przygotowanego przez Koalicję 5 Frakcji. To nowe systemowe rozwiązanie jako efekt współpracy producentów, sieci handlowych, miast oraz organizacji pozarządowych ma pomóc konsumentom właściwie segregować odpady, co przyczyni się do osiągnięcia zgodnego z prawem unijnym poziomu odzysku surowcowego. Do 2035 r. poziom recyklingu odpadów ma bowiem wynosić nie mniej niż 65%. W marcu br. Carrefour Polska, jeden z członków Koalicji 5 Frakcji, pilotażowo wprowadził na 20 wybranych produktach marki własnej innowacyjny i jednolity system piktogramów Koalicji 5 Frakcji, który w prosty i jasny sposób dostarczy konsumentom wiedzę, jak segregować poszczególne opakowania po zużyciu. Decyzja ta ma rozwiązać problem trudności Polaków w prawidłowej segregacji odpadów, bowiem blisko 50% z nich nie potrafi właściwie posegregować zużytych opakowań 1. Obecnie niejasne etykiety i niedokładne informacje o możliwości recyklingu sprawiają, że właściwa segregacja jest wyzwaniem. Tylko 11% rodaków przyznaje, że segregacja odpadów opakowaniowych nie wiąże się dla ich z żadnymi trudnościami 2.
Wyzwania związane z segregacją wymagają systemowego podejścia i właśnie dlatego w ramach Kampanii 17 Celów powstała Koalicja 5 Frakcji, łącząca producentów wprowadzających produkty w opakowaniach, sieci handlowe, miasta i gminy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działania edukacyjne. Wspólnie szukaliśmy rozwiązania jak poradzić sobie z różnymi wyzwaniami dotyczącymi problemów segregacji.
– tłumaczy Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting i współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji.
Inspirując się rozwiązaniami na innych rynkach udało nam się stworzyć unikalny i innowacyjny system znakowania, który właśnie wprowadził jeden z naszych partnerów - Carrefour Polska - pilotażowo na 20 wybranych produktach marki własnej. To kończy ponad dwuletni okres naszych prac obejmujący m.in.: analizę różnych raportów, konsultacje z ekspertami czy w końcu badanie naszego oznakowania wśród konsumentów. To nasz wspólny sukces i już mamy kilka kolejnych firm deklarujących wprowadzenie naszego systemu znakowania na swoich produktach. Taka współpraca może efektywnie przyspieszyć strategiczną zmianę zgodnie z naszymi założeniami: Tworzymy ekosystem nowych rozwiązań!
– podkreśla Małgorzata Greszta.
Odpowiadając na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu, Carrefour Polska jako aktywny członek Koalicji 5 Frakcji, wprowadza w kanale ecommerce nowy system oznakowania produktów, który ma pomóc klientom w bardziej intuicyjnej segregacji odpadów oraz zwiększeniu ilości opakowań poddawanych recyklingowi na polskim rynku.
mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.
Wsparcie recyklingu oraz edukacja konsumentów nt. prawidłowej segregacji odpadów zgodnej z pięcio-frakcyjnym systemem segregacji jest konieczne, aby nasz kraj mógł dalej podążać w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym przyspieszyć proces zielonej transformacji Polski
dodaje Kowalska.

Etykieta, która działa

Zaprojektowany przez Koalicję 5 Frakcji jednolity system kolorowych i czytelnych piktogramów precyzyjnie informuje, której części opakowania dot. informacja, w jaki sposób przygotować dany element oraz do którego pojemnika należy go wyrzucić. Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat recyklingu na opakowaniu. Z przeprowadzonych badań 3 wynika, że eko-oznakowania na opakowania są nie tylko bardziej czytelne od aktualnie stosowanych symboli, ale również 92% respondentów uznało, że zachęcają one do segregowania.
Bez prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych nie ma odpowiedniej jakości surowca trafiającego do recyklera. Przykładowo - kartonowe pudełko po kontakcie z resztkami maślanki, czy szklany słoik wymieszany z potłuczoną szklanką – są istotnym barierami do zawracania surowca, czy często wręcz uniemożliwiającymi nadanie surowcowi drugiego życia. Jest to zatem nie tylko aspekt ekologiczny, ale i ekonomiczny. Jest także jeszcze jeden powód, dla którego zaangażowaliśmy się tworzenie i działalność Koalicji: niestety, cały czas dość często jako wymówka pada stwierdzenie „nie segreguje, bo nie wiem gdzie to wyrzucić”. Teraz, dzięki piktogramom sprawa będzie oczywista. Dlatego inicjatywa jest otwarta na wszystkie podmioty z łańcuch wartości: producentów opakowań, samorządy, firmy gospodarki odpadami, gdyż o powodzeniu zadecyduje efekt skali.
– przekonuje Michał Mikołajczyk, prokurent Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., współtwórcy i eksperta Koalicji.

Pierwsza międzysektorowa inicjatywa

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa zrzeszający takie podmioty, jak producenci opakowań i produktów szybko zbywalnych w opakowaniach, samorządy oraz firmy i organizacje zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną, którego zasadniczym celem jest podniesienie efektywności prowadzonych już działań, a także szukanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów.
System ustandaryzowanego oznakowania opakowań jest odpowiedzą na cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która ma zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Gospodarowanie odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych i gospodarczych dla Polski w tym zakresie. Zgodnie z prawem unijnym Polska ma obowiązek jeszcze w tym roku osiągnąć poziom 50% w recyklingu odpadów a w 2035 roku ma to już 65%. Zmniejszenie śladu środowiskowego i osiągniecie zakładanych poziomów wiąże się z koniecznością dokonania głębokiej i szybkiej zmiany nawyków i zachowań konsumentów. Nasza inicjatywa am szansę efektywnie się do tego przyczynić.
mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy ENERIS i współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji. Aktualnie do tej wielobranżowej inicjatywy należy łącznie 56 członków – firm, samorządów czy organizacji pozarządowych, którzy wspierają selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników oraz chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system oznakowani na opakowaniach.

# # #

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała, by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Jej inicjatorami są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska. Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady. Unikalnym elementem jest systemowe podejście proponowane przez Koalicję. System znakowania i edukacji angażuje szerokie grono różnych interesariuszy - od producentów wprowadzających opakowania na rynek, poprzez firmy i instytucje prowadzące programy edukacyjne, aż po gminy i miasta realizujące działania informacyjne dla mieszkańców. Więcej o Koalicji 5 Frakcji na stronie: www.5frakcji.pl Badanie przeprowadzone przez Symetrię, agencję User Experience dot. segregacji odpadów przez Polaków, styczeń, 2021 Badanie konsumenckie „Postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii” przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie Carrefour Polska, sierpień 2019 r. Jak wyżej