Piła w kolorach żółto-czarnych skrzynek na baterie

Dodano 07.10.2019
W Pile jak grzyby po deszczu pojawiają się specjalne skrzynki na zużyte baterie. Na pilskich osiedlach w 8 altanach zostały już zainstalowane pudełka na te niebezpieczne odpady. Ale to nie koniec – w planach jest montaż kolejnych w 13 lokalizacjach w Pile oraz 18 w ościennych gminach. A to wszystko w ramach specjalnej akcji spółki Altvater Piła, działającej pod marką ENERIS, która ma na celu ułatwienie mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów.

Żółto-czarne pojemniki przy altanach

Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory zostały już zainstalowane w Pile w 8 altanach na odpady na ulicach:
  • Niemcewicza 4-12,
  • Śniadeckich i al. Powstańców Wielkopolskich,
  • Mickiewicza 107,
  • 14 lutego 8-10,
  • Śródmiejska 5a,
  • Kolbe 5-13,
  • Śniadeckich 120, ul.
  • Okólna 37-43.
Jednak w planach jest montaż specjalnych skrzynek w 13 altanach w innych częściach miasta (ulice: Zamenhoffa 28-36, Osiedlowa 19-31, ul. Konstytucji 3-maja 8, Sikorskiego 82a, Spacerowa 1-13, Słowackiego 12-16, Medyczna 39A-F do 41 A-F, Nowa 12-18, Młynarska 2-12, Królowej Jadwigi 11, Kossaka 140 – 144, Andersa 9-11, Lutycka 64-72). Łatwiejsza zbiórka tych niebezpiecznych odpadów będzie możliwa też w miejscowościach należących do Związku Międzygminnego PRGOK, obsługiwanych przez Altvater Piła. Mieszkańcy gmin: Białośliwie, Czarnków, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Okonek, Ujście, Wyrzysk, Wysoka w najbliższych tygodniach będą mieli dostęp do pojemników na zużyte baterie i akumulatory w altanach na odpady.
Skrzynki na baterie w altanach śmietnikowych to jeden z naszych pomysłów na ułatwienie pilanom selektywnej zbiórki odpadów. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli dostęp do specjalnych pojemników na te niebezpieczne odpady na swoich osiedlach. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę ale jedna bateria może zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi! A używamy ich coraz więcej i często wrzucamy np. do odpadów zmieszanych, co powoduje ich dodatkowe zanieczyszczenie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcemy maksymalnie ułatwić bezpieczne oddawanie baterii do utylizacji, które wprost z pojemników trafią do odpowiedniej instalacji zamiast na składowisko.
powiedział Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła. Po zapełnieniu skrzynek bateriami, odpady te będą odbierane przez spółkę Altvater Piła, po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru przez zarządcę nieruchomości.

Eko-altana nasza wspólna sprawa

Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory mogą być montowane w altanach na odpady, jednak wszystko zależy od możliwości technicznych. Pierwsze 3 skrzynki na zużyte baterie zostały zainstalowane podczas spotkań z cyklu „Eko- altana nasza wspólna sprawa”, organizowanych przez Altvater Piła razem z Miastem Piła, Związkiem Międzygminnym PRGOK oraz Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową i MWiK Piła. Odbyły się one przy altanach na ul. Niemcewicza 4-12, Śniadeckich i al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Mickiewicza 107 w trzy soboty września i miały na celu zachęcenie mieszkańców do sprzątania przestrzeni wokół pilskich altan na odpady.
Cieszę się, że mieszkańcom trzech pilskich osiedli, którzy jako pierwsi skorzystali ze skrzynek na baterie, ten pomysł się spodobał. Pojemniki zostały zapełnione bardzo szybko i po kilku dniach dostaliśmy od zarządców nieruchomości zgłoszenia dotyczące ich opróżnienia. Dotychczas odebraliśmy blisko 20 kg zużytych baterii i jesteśmy pewni, że to nie koniec zbiórki tych niebezpiecznych odpadów.
– podkreśla Paweł Bardziński, kierownik logistyki w Altvater Piła.

Niebezpieczne baterie

Zużyte baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 mgleby albo nawet 400 litrów wody. Dlatego niezwykle istotne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ. Najważniejszą zasadą jest wrzucanie baterii do specjalnych pojemników, czyli niemieszanie ich z innymi odpadami, a także odpowiednie zabezpieczenie obu biegunów przez np.: zaklejenie taśmą z obu stron, co ograniczy dostęp powietrza i zabezpieczy ogniwa przed zwarciem. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem, a nawet wybuchem. Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz tworzywa sztuczne i papier do produkcji paliwa RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.